Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Medi 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

26 Medi 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

29 Medi
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

6 Medi 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

5 Medi;

19 Medi 

8 Medi;

22 Medi

Trwyddedu – Statudol

Yn syth ar ôl y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu'r Cyhoedd

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) (5.00 p.m.)

14 Medi 

15 Medi

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) (5.00 p.m.)

13 Medi 

Cynllunio (4.00 p.m.) 

7 Medi;

28 Medi 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

6 Medi 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

08 Medi

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

7 Medi 

Penodiad Uwch Reoli (9.00 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

8 Medi 

Safonau (10.00 a.m.)

22 Medi 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 19 Medi

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

27 Medi