Agendâu - Is-bwyllgor Trwyddedu

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

***Sylwch: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol ar deithio a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Is-bwyllgor Trwyddedu a’r unigolion eraill hynny sy’n gysylltiedig â’r cais. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk neu ffôn. 01446 709856. 

 

Gweld Gweithdrefnau Is-bwyllgor Trwyddedu ar gyfer Gwrandawiadau Cais

Gweld Gweithdrefnau Is-bwyllgor Trwyddedu ar gyfer Gwrandawiadau Adolygu

Gweld Gweithdrefnau Is-bwyllgor Trwyddedu ar gyfer Gwrandawiadau o Bell yn ystod Pandemig COVID-19

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016