Agendâu - Pwyllgor Craffu Performiad ac Adnoddau Corfforaethol

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

2020

  • 15 Gorffennaf  SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unigolion sydd wedi cofrestru i siarad. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.
  • 3 Mawrth (Arbennig)
  • 5 Chwefror

2019

2018

2017

2016