Hysbysiad o Gyfarfod  PANEL TRAFOD MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER 25 MAI 2016 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         “Gwella Cyfleoedd Mynediad i’r Awyr Agored ar gyfer Adloniant Cyfrifol”: Crynodeb o’r Ymateb i’r Ymgynghoriad.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cyfoeth Naturiol Cymru: Panelau Trafod Mynediad Lleol – Cynlluniau Gwaith 2016/17.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Adroddiad ar Arolwg Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Cynllun Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Gorchmynion Cyfreithiol a Diweddariadau ar Orchmynion Diwygio Tystiolaethol.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Rhaglen Cronfa CGHT Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Y Panel Trafod Mynediad Lleol

 

19 Mai 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

I Aelodau’r Panel

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. F. Coleman

3.         Ms. A. Haden 

4.         Mr. J.J. Herbert

5.         Ms. C. Lucas

6.         Mr. H.S. McMillan

7.         Ms. E. Nash

8.         Mr. R. Pittard

9.         Mr. R. Simpson

10.       Mr. G. Thomas

11.       Mr. R. Traherne

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J. Wyatt, Rheolydd Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. L. Mills, Swyddog Cynorthwyol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolydd Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Gwledig, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C. Dellar, Swyddog Polisi Mynediad a Pharciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ms. S. Tindal, Uwch Swyddog Adloniant a Phartneriaethau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cartref Court, Brecon Road, Y Fenni CP7 7AX