Hysbysiad o Gyfarfod      FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser y

Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 27 GORFFENNAF 2016 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         “Bro Gyfeillgar i Gŵn” Cyflwyniad gan Carol Adams, Uwch Swyddog Adfywio.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Ailgyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP).

[Gweld Cofnod]

 

5.         Diweddariad ar y Grant Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP).

[Gweld Cofnod]

 

6.         Rhaglen Gwella Mynediad at yr Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Diweddariadau o Orchmynion Cyfreithiol a Gorchmynion Addasu Tystiolaethol.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Briffio’r Aelodau: Cynnal a Chadw.  [Gweld Cyflwyniad].

[Gweld Cofnod]

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol

 

20 Gorffennaf 2016

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

At Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E.Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden  

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J.Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. L.Mills, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd Cynorthwyol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B.Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S.Pickering, Arweinydd y Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S.Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C.Dellar, Swyddog Mynediad a Pholisïau Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ms. S.Tindal, Uwch Swyddog Hamdden a Phartneriaethau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cwrt Cartref, Ffordd Aberhonddu, Y Fenni, CP7 7AX