Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 23 TACHWYDD 2016 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cynhadledd Fforwm Mynediad Lleol: 19 Hydref 2016.

            Derbyn adroddiad ar lafar gan Mr. J. Herbert, a fynychodd y Gynhadledd.  Roedd Mr. R. Pittard hefyd yn bresennol (fel Aelod o Fforwm Mynediad Lleol Pen-y-bont ar Ogwr).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Adroddiad Blynyddol Drafft 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Diweddariad Grantiau’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Briffio Aelodau: Gorfodi.

[Gweld Cofnod]

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol

 

16 Tachwydd, 2016

 

 Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden 

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

Mr. J. Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. L. Mills, Swyddog Cynorthwyol Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C. Dellar, Swyddog Mynediad a Pholisi Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cartref Court, Brecon Road, Y Fenni, CP7 7AX