Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 31 GORFFENNAF 2017 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT): Diweddariad Grant.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT): Ymgynghori Cychwynnol.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Ffurflenni Arolwg PI 2016/17 : Hawlia Tramwy Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Papur Ymgynghori – “Bwrw ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy”.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Briffio Aelodau: Diogelu'r Rhai rhwydwaith.

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol

 

24 Gorffennaf, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden 

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J. Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. L. Mills, Swyddog Cynorthwyol Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C. Dellar, Swyddog Mynediad a Pholisi Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Swyddog Partneriaethau ,Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP