Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 2 MAI, 2018 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cyflwyniad gan Matt Childs, Swyddog Diogelwch Arfordirol y Sefydliad Cychod Achub Cenedlaethol Brenhinol ar Leihau’r Risgiau i Gerddwyr Arfordiroedd a Cherddwyr Cŵn ar Glogwyni a Thraethau.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT): Diweddariad Grant.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Ffurflenni Arolwg Gwybodaeth Perfformiad 2017/18: Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Adroddiadau Graddedig Asesu i’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2017.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Cyflawni Camau Gweithredu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Blaenorol.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Briffio Aelodau: Newid y Rhwydwaith (D.S. Os Oes Amser ar Diwedd y Cyfarfod).

 

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol

 

23 Ebrill, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden 

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J. Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C. Dellar, Swyddog Mynediad a Pholisi Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Swyddog Partneriaethau ,Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP