Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch – COVID 19 - Pandemig Coronafirws

Oherwydd cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol, ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal bron (hyd nes y rhoddir rhybudd pellach), yn cael eu ffrydio'n fyw a'u recordio at ddibenion archif.

 

Gweld Gweithdrefnau Cyfarfodydd o Bell 

 

Gweld Presenoldeb yng Ngweithdrefn Cyfarfodydd yr Awdurdod Lo (Ebrill 2021)

 

Gweld Cyfarfodydd Ffrwd Fyw sydd ar ddod

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Os gwelwch yn dda Nodyn: Nid yw eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei nodi'n glir ar yr agenda perthnasol 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Hydref 2021. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

Meeting Dates

Y Cyngor

 

 

11 Hyd (Arbeinnig) 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

(4.00 p.m.)

11 Hyd 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

19 Hyd 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 25 Hydref]

 

4 Hyd;

18 Hyd

11 Hyd;

25 Hyd

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 21 Hydref]

20 Hyd;

21 Hyd 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

 

12 Hyd 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

 

19 Hyd 

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 27 Hydref]

27 Hyd 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

 

 

12 Hyd 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

 

 

13 Hyd 

Penodiad Uwch Reoli (2.00 p.m.)

 

 

12 Hyd 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

 

 

14 Hyd 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

4 Hyd 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

18 Hyd 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

4 Hyd 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2021/21

  

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2021/22

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu  

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers hynny Medi 2020

Y Cabinet

Agendâu

 

 

 

 

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyfarfod Blynyddol Agendâu

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mai 2021 
Apeliadau Agendâu      
Llywodraethu ac Archwilio (Y Pwyllgor Archwilio gynt)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyswllt Cymunedol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Gwasanaethau Democrataidd

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2021 
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Trwyddedu – Statudol

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Agendâu Cofnodion     
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Cynllunio 

Agendâu

 

 

 

 

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofrestrwch i Siarad  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

Agendâu

 

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad

 

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

Agendâu

 

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Cofrestrwch i Siarad;

 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Penodiad Uwch Reoli Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Safonau

Agendâu

 

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad (Hyd 2017) 

 

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Ymchwilio Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Ymddiriedolaeth Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Agendâu

 

 

Hysbysiad Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

Agendâu

 

 

Hysbysiad

Penderfyniad;

 

Cofnodion (Saesneg)

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

SRS

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

Agendâu

 

Hysbysiad Penderfyniad;

Cofnodion (Saesneg)   

 

Cofnodion Cymru o Orffennaf 2021

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

[a weinyddwyd yn flaenorol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr] [bellach yn cael ei weinyddu gan Rhondda Cynon Taff - Gorffennaf 2021]

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905