Aelodaeth

Aelodau Pwyllgorau Craffu 2019/20

 

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (10 aelod)

Cadeirydd:  Y Cynghorydd Mark Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Owen Groffoths

Cynghorwyr: George Carroll, Geoff Cox, Robert Crowley, Vince Driscoll, Gwyn John, Ian Johnson, Ruba Sivagnanam ac John Thomas   

 

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Bronwen Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ruba Sivahnanam

Cynghorwyr: Vince Bailey, Pamela Drake, Vince Driscoll, Gwyn John, Michael Morgan, Andrew Robertson, Leighton Rowlands a Steffan Wiliam 

Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Rachel Nugent-Finn

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas

Cynghorwyr: Julie Aviet, Janice Charles, Owen Griffiths, Stephen Griffiths, Hunter Jarvie, Kevin Mahoney, Bob Penrose a John Thomas 

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Sandra Perkes

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Julie Aviet

Cynghorwyr:  Jonathan Bird, Bronwen Brooks, Christine Cave, Millie Collins, Stephen Griffiths, Sally Hanks, Andrew Parker a Leighton Rowlands.

 

Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

 

Citizens Advice Bureau

a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid  

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Gordon Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch

Cynghorwyr: Andrew Davies, Stephen Griffiths, Nic Hodges, Hunter Jarvie, Jayne Norman, Andrew Parker, Sandra Perkes a Neil Thomas

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

   Yr Eglwys Gatholig

   Yr Eglwys yng Nghymru

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

   Cynradd

   Addysg cyfrwng Cymraeg

   Uwchradd

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Anghenion Arbennig

   Penaethiaid Ysgol

   Eglwysi Rhyddion