Aelodaeth

Aelodau Pwyllgorau Craffu 2020/21

 

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (10 aelod)

Cadeirydd:  Y Cynghorydd Mark Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

Cynghorwyr: George Carroll, Geoff Cox, Robert Crowley, Vince Driscoll, Gwyn John, Ian Johnson, Ruba Sivagnanam ac John Thomas   

 

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Bronwen Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam;

Cynghorwyr: Vince Bailey, Pamela Drake, Vince Driscoll, Gwyn John, Michael Morgan, Andrew Robertson, Leighton Rowlands a Steffan Wiliam 

Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Janice Charles

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas

Cynghorwyr: Julie Aviet, Owen Griffiths, Stephen Griffiths, Hunter Jarvie, Rachel Nugent-Finn a John Thomas (ynghyd â dwy swydd wag)

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Sandra Perkes

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Julie Aviet

Cynghorwyr:  Jonathan Bird, Bronwen Brooks, Christine Cave, Millie Collins, Sally Hanks, Rachel Nugent-Finn, Andrew Parker a Leighton Rowlands.

 

Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

 

Citizens Advice Bureau

a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid  

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Stephen Griffiths;

Is-gadeirydd: Y Cynhhorydd Rhiannon Birch

Cynghorwyr: Nic Hodges, Hunter Jarvie, Gordon Kemp, Jayne Norman, Andrew Parker, Sandra Perkes, Leighton Rowlands a Neil Thomas

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

   Yr Eglwys Gatholig

   Yr Eglwys yng Nghymru

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

   Cynradd

   Addysg cyfrwng Cymraeg

   Uwchradd

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Anghenion Arbennig

   Penaethiaid Ysgol

   Eglwysi Rhyddion