Pwyllgorau Craffu

Mae'r Cyngor Bro Morgannwg wedi penodi pum Pwyllgor Craffu

 

 

 

Er bod y rhan fwyaf o gyfarfodydd hyd yn hyn wedi eu cynnal yn y Swyddfeydd Dinesig, pan oedd yn briodol, cynhaliwyd cyfarfodydd mewn lleoliadau eraill yn y Fro. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd. 

 

Cynlluniau Gwaith Cyfredol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio)

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

Craffu (Dysgu a Diwylliant)