Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Consesiwn bwyd/diod yn Parc Pencoedtre, Y Barri

Cyfle cyffrous am gonsesiwn bwyd/diod yn Barc Pencoedtre, y Barri.

 

Ymweld â chynllun y safle

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a Angela Bailey

 • 01446 709756
 • ambailey@valeofglamorgan.gov.uk
Neu am wybodaeth cyffredinol am y parc, cysylltwch â Jon Greatrex
 • 01446 709580
 • jGreatrex@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dyddiad cau'r tendr: 12:00 canol,  15 Mawrth 2019. 

 

Trwyddedau Pori 

Mae’r trwyddedau pori canlynol ar gael o 1 Ebrill 2019 – 31 Ionawr 2020:

 • 1.0 ha (2.56 erw) o dir gyferbyn â Manor House, Sully Road, Penarth

 • 2.829 ha (6.99 erw) o dir ar Old Port Road, Gwenfô

 • 0.56 ha (1.4 erw) o dir ar Cogan Field, Sully Road, Penarth

  

Gwahoddir ceisiadau nawr gan bartïon â diddordeb.

 

Dyddiad cau derbyn dogfennau tendr wedi eu cwblhau yw Hanner dydd, ddydd Gwener 22 Chwefror 2019.

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

 • 01446 709756 / 01446 709176

 

Hawl i werthu bwyd

Mae’r hawliau arfordirol canlynol ar gael drwy dendr anffurfiol

Tan 28 Chwefror 2022

 • Hawl i werthu bwyd poeth, Aberogwr Safle 2

 • Hawl i werthu Bwyd Oer a Phoeth, Southerndown

 

Gwahoddir ceisiadau nawr gan bartïon â diddordeb.

 

Dyddiad cau derbyn dogfennau tendr wedi eu cwblhau yw Hanner dydd, ddydd Gwener 22 Chwefror 2019.

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

 • 01446 709756 / 01446 709176

Llantwit Major Youth Centre

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr - Cyfle Prydles 99 Mlynedd 

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Station Road, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Dymuna Gyngor Bro Morgannwg wahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 99 mlynedd o hyd ar gyfer Adeilad Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr. Mae’r Cyngor yn ceisio marchnata a gwaredu buddiant lesddaliad yn yr adeilad er mwyn cynnig cyfleuster cymunedol.

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi 

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

 • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

 • 01446 709756 / 01446 709176