Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Llantwit Major Youth Centre

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr - Cyfle Prydles 99 Mlynedd 

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Station Road, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Dymuna Gyngor Bro Morgannwg wahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 99 mlynedd o hyd ar gyfer Adeilad Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr. Mae’r Cyngor yn ceisio marchnata a gwaredu buddiant lesddaliad yn yr adeilad er mwyn cynnig cyfleuster cymunedol.

 

Briff Marchnata    Atodiad  C

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a

Angela Bailey or Lorna Cross

 

Neu am wybodaeth cyffredinol, cysylltwch â Andrew Borsden 

 

Dyddiad cau'r tendr:  12.00pm Dydd Gwener 31 Awst, 2018.

 

Consesiwn bwyd/diod yn Parc Pencoedtre, Y Barri

Cyfle cyffrous am gonsesiwn bwyd/diod yn Barc Pencoedtre, y Barri.

 

Ymweld â chynllun y safle

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a Angela Bailey

 

  • 01446 709756
  • ambailey@valeofglamorgan.gov.uk
        Neu am wybodaeth cyffredinol am y parc, cysylltwch â 
Jon Greatrex
  • 01446 709580
  • jGreatrex@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dyddiad cau'r tendr: 12:00 canol dydd Gwener 4 Mai, 2018. 

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi 

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau

Ffôn: 01446 709756 / 01446 709307