Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

Trwydded Pori / Torri Gwair

15.2 ha (37.5 acer) o dir ym Maes Awyr Rhws

Ar gael ar gyfer pori neu dorri gwair, dim ceffylau.

 

Dyddiad cau:  Hanner dydd, dydd Llun 08 Ebrill 2019

 

Gweld y manylion 

Land at Amherst CrescentTir ar werth

Tu ôl Amherst Crescent, Ynys y Barri

Addas ar gyfer parcio.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau: 12.00pm, Dydd Llun 08 Ebrill 2019

Old Hall CowbridgeAr osod

Swyddfa llawr cyntaf – Swyddfa 4, Yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen

Les 3 blynedd newydd   

Mesur TPY: D97

Cynigion dros £4,000 y flwyddyn

 

Dyddiad cau: 12.00pm, Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

 

Gweld y manylion 

 

Cysylltwch ag Angela Bailey i gael pecyn tendro:

  • 01446 709756

 

Consesiwn bwyd/diod yn Parc Pencoedtre, Y Barri

Cyfle cyffrous am gonsesiwn bwyd/diod yn Barc Pencoedtre, y Barri.

 

Ymweld â chynllun y safle

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a Angela Bailey

  • 01446 709756
  • ambailey@valeofglamorgan.gov.uk
Neu am wybodaeth cyffredinol am y parc, cysylltwch â Jon Greatrex
  • 01446 709580
  • jGreatrex@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dyddiad cau'r tendr: 12:00 canol,  12 Ebrill 2019. 

 

Llantwit Major Youth Centre

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr - Cyfle Prydles 99 Mlynedd 

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Station Road, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Dymuna Gyngor Bro Morgannwg wahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 99 mlynedd o hyd ar gyfer Adeilad Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr. Mae’r Cyngor yn ceisio marchnata a gwaredu buddiant lesddaliad yn yr adeilad er mwyn cynnig cyfleuster cymunedol.

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi 

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

  • 01446 709756 / 01446 709176