Maes Parcio Cymylau, Southerndown

Cyfle Consesiwn

Trwydded am flwyddyn gydag opsiwn o 2 flynedd arall

 

Southerndown Concession Picture
Southerndown Concession Red Line Plan

Mae cyfle'n bodoli ar gyfer consesiwn bwyd poeth ac oer cyfunol ym maes parcio Cymylau, Southerndown.

 

Mae’r Cyngor yn cynnig consesiwn yn y lleoliad a nodir yn goch ar y cynllun.    

Mae’r drwydded yn caniatáu i’r trwyddedai werthu lluniaeth poeth ac oer (bwyd poeth, brechdanau, hufen iâ, diodydd poeth ac oer ayb).

 

Telerau Prydles - Southerndown

 

Cyflwyno Cais:

Y dyddiad cau cwbl gadarn ar gyfer cyflwyno ceisiadau tendr fydd Hanner Dydd, 12 Chwefror 2021

 

Cysylltwch:

Angela Bailey

  • 01446 709756

 

Ben Winstanley

  • 01446 709885