Chwaraeon Dŵr heb Fodur

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Penarth

Cyfle Concesiwn Newydd

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau i ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau dŵr ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston sy'n denu defnyddwyr i’r profiad ymwelwyr ac yn ei wella.

 

Cosmeston Lake and Compound Area inc Aerial Red Line Plan
Cosmeston Lake Floating Jetty

 

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn chwilio am sefydliad i reoli pob archeb ar gyfer y llyn a hwyluso grwpiau defnyddwyr presennol.

 

Dyma gyfle i sefydliadau deinamig, blaengar ac arloesol ddarparu gweithgareddau/ digwyddiadau dŵr mewn atyniad twristaidd rhagorol a phoblogaidd ym Mro Morgannwg.

 

Cosmeston Lake inc Ducks
Cosmeston Lake Looking Towards Cafe

Gwybodaeth bellach 

Am wybodaeth bellach gweler y brîff marchnata llawn:

 

Briff Marchnata


Cyflwyno Cais:

Y dyddiad cau cadarn ar gyfer cyflwyno ceisiadau tendr yw 12pm 04 Awst 2021.

Cysylltwch:

Ben Winstanley, Strategic Estates Manager