13/15 Tennyson Road, Penarth

I'W OSOD cyfle am Les 5 Blynedd

Uned manwerthu hunan-ddibynnol

 

Tennyson-Road

 

 

 • Yr Eiddo

  Mae’n uned fanwerthu hunan-ddibynnol ar y llawr gwaelod mewn parêd siopa yn agos at ganol Penarth. Mae’r eiddo yn gysylltiad pen â ffenestri arddangos siop mawr ar y blaen. Dwy siop wedi eu rhyng-gysylltu sydd yma. Mae’r fynedfa ar flaen yr eiddo. Mae dwy ystafell storio yn y cefn ac mae tŷ bach ar wahân gyda basn golchi dwylo. Mae llety preswyl ar wahân ar y llawr cyntaf gyda phreswylwyr.

 • Gofad Llawr 

  Arwynebedd y siop         55.21 m2 i gyd (tua)

  Arwynebedd y siop         18.36 m2 i gyd (tua)

   

 • Defnydd a Ganiateir 

  Mae’r eiddo yn Nosbarth Defnydd A1 ar hyn o bryd. Ystyrir defnyddiau eraill yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd.

  Ni ddylai unrhyw rai o’r defnyddiau a gynigir wrthdaro â’r defnyddiau eraill sydd yn y parêd.

   

 • Rhent 

  Cynigion dros £4,000 y flwyddyn.  

   

  Y Rhent fydd y swm fydd ar y ffurflen dendro lwyddiannus (sef y Rhent blynyddol) ac ni fydd yn cynnwys ardrethi, trethi, biliau na threuliau eraill a allai godi ar yr eiddo.

   

  Bydd rhaid talu’r rhent ar y dyddiau chwarterol arferol, o flaen llaw, heb gynnwys ardrethi na TAW (os yw’n berthnasol).

   

  Ni chaniateir meddiannu tan bo’r Brydles wedi ei chwblhau a rhent a chostau’r chwarter cyntaf wedi eu talu yn llawn.

   

   

   

   

   

   

 • Tystysgrif Perfformiad Ynni 

  Sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni’r siop yw D(82). Mae copi o’r dystysgrif ar gael ar gais.

 

Cysylltwch ag Angela Bailey: 

 

 • 01446 709756

 

Y dyddiad cau llym ar gyfer cyflwyno cynigion tendr yw 12 Canol Dydd, ddydd Mercher 16 Hydref 2019