Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynghorau Tref a Chymuned 

Meiri Trefi, Cadeiryddion a Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned 2022/23

 

Mae yna bedwar Cyngor Tref a 22 o Gynghorau Cymuned yn y Fro 

  • Cyngor Tref y Barri

  • Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan 

  • Cyngor Tref Llanilltud Fawr

  • Cyngor Tref Penarth

 

Siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a’r cynghorau tref a chymuned

Yn 2008 sefydlwyd siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a 21 o’r 26 chyngor tref a chymuned. Mae’r siarter yn sefydlu’r amcanion ar gyfer cydweithredu, i adeiladau ar drefniadau da presennol, i werthfawrogi pwysigrwydd didwylledd, gonestrwydd a pharch at farn eraill ac i flaenoriaethu gofynion pobl y Fro uwchlaw popeth arall.

 

Sefydlwyd grŵp gweithredol o glercod y cynghorau a swyddogion y cyngor sir er mwyn llunio cynllun gweithredol.  Bwriad y cynllun yw rhoi cnawd ar esgyrn yr amcanion uwchlaw. Cafodd ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mawrth 2009.

 

Pwyllgor Cydweithio Cymunedau Cyngor Bro Morgannwg - sef cynrychiolwyr cynghorau ac aelodau’r cyngor sir - sydd â’r gwaith o weithredu ac arolygu’r gwaith sy’n deillio o’r cynllun.

 

Y bwriad yw arolygu’r siarter yn llawn bob pedair blynedd, ar ôl yr etholiadau lleol, neu’n amlach os oes yna gytundeb ynglŷn â’r angen.

 

Cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Ystyried Mater

Mae cynrychiolydd o bob Cyngor Tref a Chymuned ar y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol sy’n cyfarfod tua thair gwaith y flwyddyn.  Gall Cynghorau Tref a Chymuned wneud cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol ystyried mater trwy gwblhau ffurflen Cais i Ystyried a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Democrataidd. 

 

Sylwch fod RHAID i Aelodau’r Cyngor Tref neu Gymuned wneud y cais TRWY eu Clerc yn unig, ac na ddylai aelodau’r cyhoedd ei wneud yn uniongyrchol.  Os yw aelod o’r cyhoedd yn dymuno i fater gael ei ystyried, bydd rhaid prosesu hynny trwy Glerc y Cyngor Cymuned.

 

Canllawiau ar Clwstwri

Yn unol â chais y Cynghorau Cymuned a Thref, paratowyd y nodyn canllaw hwn gan Gyngor Bro Morgannwg i roi gwybodaeth i’r Cynghorau Cymuned a Thref am glystyru i gynorthwyo â’u prosesau gwneud penderfyniadau.

 

 

Chwiliad A i Y 

Dewch o hyd i’ch cyngor tref neu gymuned drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio A i Y: 

 

Town Mayors, Chairmen and clerks
CyngorMeiri Trefi, Cadeiryddion a ChlercodTown Mayors, Chairmen and Clerks
Cyngor Tref y Barri

Maer: Y Cynghorydd H. Payne

Clerc y Dref: Ms. E. Forbes

 

Tregolwyn

Cadeirydd: Y Cynghorydd E.Lewis

Clerc: Ms. S. Hookins

Cyngor Tref y Bont Fael a Llanfleiddan

Maer: Y Cynghorydd J. Andrew

Clerc y Dref: Ms. C. Kennedy B.A.

Dinas Powys

Cadeirydd: Y Cynghorydd A. Asbrey

Clerc: Mrs. B. Smreczak

 

 

Ewenni 

Cadeirydd: Y Cynghorydd A. Baker

Clerc: Mr. R. Carrie

Llancarfan

Cadeirydd: Y Cynghorydd Dr. A. Rees

Clerc: Mrs. J. Western

Llandochau

Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Barrowclough

Clerc: Mr. P.R. Egan BA, Chartered MCIPD, MILCM, F.Inst LM, FIPSM

 

Llandŵ 

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C. Bray

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol: Mr. D.L. Jones

Llanfair

Cadeirydd: Y Cynghorydd J. Hitchcock 

Clerc: Mrs. J. Griffin

Llangan

Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Howells

Clerc Dros Dro: Ms. S. Hookins

Llanmaes 

Cadeirydd: Y Cynghorydd G. Smith

Clerc: Ms. S. Hookins

Cyngor Tref Llanilltud Fawr

Maer: Y Cynghorydd G. Thomas

Clerc y Dref: Ms. R. Quinn

Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd

Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Jones

Clerc: Mrs. J. Haigh 

Cyngor Tref Penarth 

Maer: Y Cynghorydd L. Rochefort

Clerc y Dref: Mrs. E. Boylan


Pendeulwyn 

Cadeirydd: Y Cynghorydd J. Williams

Clerc: Mrs. J. Roberts

Craig Penllyn

Cadeirydd: Y Cynghorydd P. Summers

Clerc: Mr. A. Williams

Llanbedr-y-fro

Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Moody-Jones

Clerc: Ms. C. Craven

Sain Tathan

Cadeirydd: Y Cynghorydd R. Eustace

Clerc: Mr. D. Patterson

  • Home: 01446 311424
  • Office: 01446 750452
Llansanffraid 

Cadeirydd: Y Cynghorydd B. Lewis 

  • ..
  • ..

Clerc: Mrs. D. Brunsdon

San Dunwyd

Cadeirydd: Y Cynghorydd T. Evans 

  • 01446 792462

Clerc: Mrs. J. Griffin

Sain Siorys a Llansanffraid ar Elai

Cadeirydd: Y Cynghorydd W. Howells

Clerc:  Ms. N. Dunseath

Sain Niclas a Thresimwn

Cadeirydd: Y Cynghorydd I. Perry

Locwm Clerc: Ms. C. Cotterell 

 

Sili a Larnog

Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Scaglioni

Clerc: Mr. S. Oaten

Llanddunwyd

Cadeirydd: Y Cynghorydd E. Hall

Clerc: Mrs. V. Pearce

Gwenfo

Cadeirydd: Y Cynghorydd J. Williams

Clerc: Ms. D. Barrett-Plows

Y Wig

Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Ambrose

Clerc: Y Cynghorydd C. Hawkins