Y Cynllun Cynnydd 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau cynnydd parhaus er budd llesiant y trigolion.

 

Rhan 1: Mae’n cynnwys ein hamcanion gwella ar gyfer y flwyddyn i ddod ac mae’r rhain yn adlewyrchu’r materion sy’n bwysig yn lleol. Cawsant eu llywio gan ein Cynllun Corfforaethol, asesiad data perfformiad, ein prosesau cynllunio gwasanaeth blynyddol, adborth gan gwsmeriaid ac adroddiadau gan ein rheoleiddwyr allanol. Cyflwynir Rhan 1 fel Cynllun Cyflawni Blynyddol y Cyngor.  

 

Rhan 2: Mae Rhan 2 yn edrych yn ôl ar yr hyn mae’r Cyngor wedi’i gyflawni dros y flwyddyn a fu. Mae’n mesur ein cynnydd wrth gyflawni’r amcanion gwella a osodwyd gennym y flwyddyn flaenorol y nein cynllun blaengar.