Cost of Living Support Icon

Helpwch ni i benderfynu ar gyfer ein blaenoriaethau ar gyfer 2023/24 

Rydym yn ymgynghori ar yr hyn sydd angen i ni ganolbwyntio arno ar gyfer y dyfodol. I wneud hyn, mae angen i ni edrych ar yr hyn wnaethon ni ei gyflawni a beth allen ni fod wedi ei wneud yn wahanol. 

Cynllun Cyflawni Blynyddol

Fel rhan o arolwg Blynyddol y Cynllun Cyflawni, gofynnwn i chi beth ddylen ni wneud ein hymrwymiadau am y flwyddyn.  Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn gallu cefnogi ein cymunedau gymaint â phosib, mae'n bwysig i ni edrych ar beth aeth yn dda a beth y gellid ei wneud yn wahanol.  Mae angen i ni hefyd osod ein nodau ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

 

Cymerwch eiliad i ddarllen trwy ein cyflawniadau ar gyfer 2021/22 a rhowch wybod i ni os ydych chi'n credu bod hyn yn golygu ein bod wedi cwrdd â'n hymrwymiadau. 

Amcanion Lles 

Rydym hefyd eisiau gwybod os ydych yn cytuno â'n pedwar amcan llesiant.  Mae'r amcanion hyn yn ein helpu i benderfynu beth sydd angen i ni flaenoriaethu.

 

  • Gweithio gyda a thros ein cymunedau. 
  • Cefnogi dysgu, cyflogaeth a thwf economaidd cynaliadwy.
  • Cynorthwyo pobl gartref ac yn eu cymuned.Parchu, gwella a mwynhau ein hamgylchedd.Gadewch i ni wybod eich barn.Gallwch roi gwybod i ni a ydych yn cytuno â'n cynnydd, ein hymrwymiadau a'n hamcanion drwy gwblhau ein harolwg byr. 

Gadewch i ni wybod eich barn

Mae'r ymgynghoriad nawr wedi cau. Diolch am rannu eich barn gyda ni. Byddwn nawr yn diwygio'r cynllun ar ôl ymgynghori a bydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ac yna'r Cyngor ym mis Mawrth.