Cynllun Cyflawni Blynyddol

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ei Gynllun Cyflawni Blynyddol drafft newydd ar gyfer 2021-22

Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft yn nodi'r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd eleni yn rhan o'r gwaith o gyflawni cynllun corfforaethol ar gyfer 2020 – 25. 

 

Cynllun Corfforaethol 2020-25

 

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf tra bo'r Cynllun Cyflenwi Blynyddol drafft yn nodi'r hyn y byddwn yn ei ddatblygu y flwyddyn nesaf.


Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl er mwyn sicrhau bod gennym y camau gweithredu cywir yn ein Cynllun Cyflenwi Blynyddol a'n bod yn mynd i'r afael â'r materion sydd bwysicaf i bobl Bro Morgannwg. 

 

Darllenwch y Cynllun Cyflenwi Blynyddol Drafft cyn cwblhau ein harolwg.

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 26 Ionawr 2021.