Parthau Agored a Chyfleusterau Cymunedol Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. 

 

Diben yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn a syniadau preswylwyr lleol ar ailddatblygu ardal chwarae Murchfield a mannau agored a chyfleusterau cymunedol eraill yn yr ardal. 

 

Dweud eich dweud

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 18 Mawrth tan ddydd Llun 13 Mai 2019. Fe allwch chi ddweud eich dweud trwy:

 

Bydd copiau caled o'r arolwg ar gael o'r llyfrgell leol.

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu cwestiynau pellach mae croeso i chi ebostio: