Fframwaith Ymgysylltu Cyhoeddus 

Mae Fframwaith Ymgysylltu Cyhoeddus Cyngor Bro Morgannwg yn amlinellu sut byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad i staff sy’n dechrau ar brojectau ymgysylltu. 

 

Ymgysylltu cyhoeddus yw’r broses pan fo sefydliadau yn gwahodd trigolion a rhanddeiliaid allweddol i gymryd rhan mewn trafod, deialog a chamau gweithredu mewn perthynas â materion sy’n bwysig iddynt.

 

Pan ymgysylltir yn dda, gall dinasyddion ddweud eu dweud ar yr adrannau sy’n effeithio arnynt ac yn rhoi llawer o wybodaeth i ni sy’n ein galluogi i gymryd penderfyniadau pwysig.

 

Mae Cynllun Gweithredu’r Fframwaith Cyhoeddus yn manylu ar waith penodol a gaiff ei wneud er mwyn cyflawni ein nodau.

 

Fframwaith Ymgysylltu Cyhoeddus