Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Parthau Alcohol a Reolir

Cytunodd Cabinet y Cyngor yn ddiweddar i ymgynghori ar y cynnig i amrywio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) sydd mewn grym gan gynyddu nifer yr ardaloedd cyfyngedig y mae ar waith ynddynt, mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol. 

 

Cyflwynwyd y GDMC cyfredol yn 2017 a disgwylir iddo gael ei adolygu cyn iddo ddod i ben ym mis Hydref 2020. 

 

Oherwydd digwyddiadau diweddar sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chasgliadau mawr, mae’r Cyngor yn ceisio ehangu’r gorchymyn fel y bydd ar waith mewn chwe lleoliad newydd.  Dyma nhw: 

  • Parc Gwledig Cosmeston

  • Parc Gwledig Porthceri

  • Pier Penarth a’r Esplanâd

  • Traeth Aberogwr a’r tir cyhoeddus o’i amgylch

  • Cwm Col Huw yn Llanilltud Fawr

  • Trwyn y Rhws

 

Mae'r Adroddiad Cabinet yn rhoi gwybodaeth am yr ardaloedd y mae’r GDMC cyfredol ar waith ynddynt a’r rhesymau dros geisio ei ehangu.

 

Mae'r dofennau isod yn dangos yr ardaloedd cyfredol y mae'r PSPO yn eu cynnwys yn ogystal â'r ardaloedd arfaethedig.

 

Dweud eich dweud

Gofynnir i drigolion a pherchenogion busnesau lleol a rhanddeiliaid eraill ddweud eu dweud ar y cynigion trwy gwblhau’r ffurflen adborth isod. 

 

Ffurflen Adborth GDMC 

 

Os na allwch gwblhau’r ffurflen adborth ar-lein, cysylltwch â ni i rannu eich sylwadau ar:

 

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi estyn tan 2 Tachwedd 2020.