Uwchraddio Ardaloedd Chwarae Gwenfô

Ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig i ardaloedd chwarae yng Ngwenfô

 

Mae'r Cyngor yn bwriadu defnyddio cyllid adran 106 i wella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau hamdden yn Wenvoe.
 
Mae'r cynlluniau isod yn dangos yr uwchraddiadau arfaethedig ar gyfer:

 

Ardal Chwarae a Llwybr Troed The Grange 

 

Ardal Chwarae Twyn yr Odyn 

 

Maesydd Chwarae Station Road

 

Cynhelir sesiwn galw heibio ddydd Iau 24 Ionawr rhwng 3:30 a 6:00 pm yng Nghanolfan Gymunedol Wenvoe.
 
Bydd swyddogion wrth law i drafod unrhyw syniadau sydd gennych ar gyfer yr ardaloedd hyn.
 
Os na allwch fynychu'r sesiwn galw heibio hwn, mae croeso i chi anfon unrhyw sylwadau at: