Civic OfficesAdolygu Amcanion Cydraddoldeb


Mae Cyngor Bro Morgannwg yn adolygu ei Chynllun Strategol Cydraddoldeb ac yr Amcanion Cydraddoldeb ar gyfer y pedair blwyddyn nesaf.

 

Cefndir

Mae dyletswydd y sector gyhoeddus yng Nghymru yn gofyn bod awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru yn datblygu amcanion cydraddoldeb a chynllun strategol cydraddoldeb a fydd yn cynorthwyo i gyflawni dyletswydd cyffredin y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae hyn yn golygu ein bod yn bwriadu sefydlu'r blaenoriaethau pwysicaf a fydd yn gwella tegwch yn y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu ac yn annog perthynas dda rhwng trigolion Bro Morgannwg.

 

Yn 2012 fe gytunwyd ar ein Cynllun Strategol Cydraddoldeb ac amcanion cydraddoldeb cyntaf ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2012 tan fis Mawrth 2016. Gwnaethon ni hyn ar ôl cynnal ymchwil a thrafod â phobl i weld beth oedd yn bwysig iddyn nhw. 

 

Erbyn hyn, mae angen i ni adolygu’r amcanion cydraddoldeb i ddarganfod a oes angen parhau i weithio arnyn nhw, eu newid, neu lunio rhai newydd. I wneud hyn, mae angen i ni wybod beth yw’ch barn chi. 

 

 

Dwedwch eich dweud

A fuasech cystal â mynegi’ch barn i ni drwy ddefnyddio naill ai'r ffurflen neu'r arolwg isod os gwelwch yn dda?

 

 

 

Fe fydd yr ymgynghoriad yma yn gorffen ar 18 Rhagfyr.