Gwelliannau i Ardal Chwarae Batts Field a Man Agored Maes Dyfan

Ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig i fannau agored yn ward Dyfan, y Barri.

 

Mae'r Cyngor wedi dyrannu arian i wella dau fan agored:

  • Man Agored Maes Dyfan Open, gyda mynediad oddi ar Willows Crescent, a
  • Ardal Chwarae Batts Field

Gwahoddir preswylwyr i ddweudd ei ddweud ar y cynllyuniau ar gyfer y marthau agored hyn naill ai trwy:

  • mynychu'r digwyddiad ymgynghori galw i heibio ar ddydd Iau 12 Ebrill 2018, rhwng 16:00 - 18:00 yn Neuadd Gymunedol Witchill; neu
  • cwblhau arolwg ar-lein 

 

 

 

Mae'r ymgynghoriad yma nawr ar gau.