fferm_gochFferm Goch

Gwelliannau arfaethedig i'r ardal chwarae

 

Mae'r Cyngor wedi derbyn swm o arian adran 106 i uwchraddio mannau agored yn Llanganna a'r bwriad yw gwella cyfleusterau chwarae Fferm Goch.

 

Gwelliannau Arfaethedig

 

Dweud eich dweud

Gwahoddir trigolion i rannu eu barn er mwyn llywio cynlluniau ar gyfer yr ardal chwarae naill ai drwy lenwi arolwg byr ar-lein neu drwy fynychu sesiwn galw i mewn yn Neuadd Pentref Llanganna a Llan-fair, Heol Llidiard ar 11 Gorffennaf 2017, rhwng 5:00pm - 7:00pm.

 

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: