Dweud eich dweud: Ymgynghoriad ar Wasanaeth Telecare

Os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth Telecare neu beidio, hoffwn glywed wrthoch chi!

TeleV Alarm Services

Rydym yn edrych ar ffyrdd i ddatblygu’r gwasanaeth ac yn croesawu syniadau oddi wrth breswylwyr y Fro.

 

TeleV: Gwasanaethau Larwm Telecare

Mae TeleV yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnola mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain. 

 

Os bydd larwm yn canu, bydd staff y gwasanaeth monitro 24 awr (7 niwrnod yr wythnos) yn cysylltu â pherthynas neu gymydog yr unigolyn neu â'r gwasanaethau brys i geisio help.

 

TeleV: Gwasanaethau Larwm Telecare

Adborth ar Wasanaeth Teleofal

Rydym am ystyried a yw’r gwasanaeth Teleofal presennol (TeleV, TeleV+ a Gwasanaeth Larwm Cymunedol y Fro) yn ateb anghenion unigolion, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Byddai’n fuddiol iawn i ni, felly, petaech gystal ag ateb ychydig gwestiynau. 

 

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i lywio sut mae’r gwasanaeth yn datblygu ar gyfer y dyfodol.

 

Nodwch: hoffwn glywed oddi wrth ddefnyddwyr y gwasanaeth, defnyddiwr posib a’u teuluoedd

Dweud eich dweud ar-lein