let's talk green logoAmser Siarad

Sut gallwn ni wella Llesiant lleol?

 

 

 PSB LogoRydym am glywed eich barn ar Gynllun Llesiant drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.  

 

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys uwch weithwyr o wahanol sefydliadau cyhoeddus megis y Cyngor, y Gwasanaeth Tân a’r Bwrdd Iechyd ac mae ein Cynllun Llesiant drafft yn nodi’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod y pum mlynedd nesaf.

 

 

 

Cynllun Llesiant 

Rydym wedi defnyddio ein asesiad o lesiant yn y Fro ynghyd â'r hyn sydd bwysicaf i chi er mwyn llunio ein Cynllun Llesiant drafft. Rydym wedi nodi pedwar Amcan Llesiant i wella bywyd yn y Fro sef:

  • Galluogi pobl i gyfranogi, cymryd rhan yn eu cymundeau lleol a siapio gwasanaethau lleol;
  • Lleihau tlodi a mynd i'r afeal ag anghydraddoldeb sydd ynghlwm ag amddifadedd;
  • Rhoi'r dechrau gorau posib ar fywyd i blant; a 
  • Diogelu, gwella a gwerthfawrogi ein hamgylchedd

Dweud eich dweud 

Diolch i bawb sydd wedi cwblhau ein harolygon ar 'amser siarad' ac am gymryd rhan yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Gallwch rannu eich sylwadau ar y Cynllun Llesiant drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac ar yr amcanion Llesiant i wella bywyd:

 

 

 

 

 

Ein Bro-Ein Dyfodol - Cynllun Llesiant drafft Bro Morgannwg