Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae’r Cyngor yn cyflwyno cynnig i wella ac uwchraddio pedwar parth agored yng ngogledd Penarth

 

Cefndir

Mae’r Cyngor wedi derbyn cyllid Adran 106 ar y cyd â datblygwr Penarth Heights, ac mae’n cynnig defnyddio cyfran ohono i uwchraddio a harddu parthau agored yn yr ardal. Y parthau dan ystyriaeth yw:

 

  • Parth Agored Y Dingle, Windsor Road;
  • Parth Agored Plassey Square;
  • Parth Agored Paget Road; a
  • Tir Hamdden Cogan

 

Newyddion Diweddaraf

Gwario £160,000 ar wella Parc Sglefrio Cogan

Ardal chwarae Paget Road yn agor ar ei newydd wedd ar ol adnewyddiad gwerth £300,000 

Dau barc arall ym Mhenarth yn cael eu hadnewyddu 

 

Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Mae'r adroddiad ymgynghoriad yn dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

Cyswllt

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y prosiect yma mae croeso i chi cysylltu â ni.