Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Ymgynghoriad ar uwchraddion arfaethedig i ardaloedd chwarae ym Mro Morgannwg

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi clustnodi £200,000 er mwyn uwchraddio cyfleusterau chwarae yn yr ardaloedd chwarae canlynol. Nod yr ymgynhoriad hwn oedd i gasglu barn preswylwyr ar ba gyfleusterau hoffant nhw ei weld.

 
Fe wnaeth yr ymgynghoriad redeg o 29 Medi nes 4 Tachwedd 2016.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Parc Pen y Clogwyn, Penarth, bellach wedi eu cwblhau a gellir eu gweld isod. Mae'r gwaith i uwchraddio'r maes chwarae hwn i fod i ddechrau yn gynnar ym mis Chwefror 2017, ac yn para am 4-6 wythnos. 

 

 

Ardal Chwarae Pen Y Clogwyn, Penarth

Mae’r Cyngor yn cynnig uwchraddio’r cyfleusterau chwarae yn ardal chwarae Pen Y Clogwyn yn sylweddol trwy gael gwared ar yr holl offer presennol a’u hamnewid gydag offer chwarae newydd. Bydd y gwaith uwchraddio yn dechrau ar 13 Chwefror 2017 ac yn para am 5 - 6 wythnos. 

 

Ardal Chwarae Peterswell Road & St Lythan's Road, Cwm Talwg

Mae’r cynllun gwelliannau arfaethedig isod yn dangos y tri opsiwn y mae’r Cyngor yn ystyried er mwyn gwella’r ardaloedd chwarae yma.  Mae’r cynllun gwelliannau arfaethedig isod yn rhoi esiamplau o beth gall yr offer newydd edrych fel.  

 

Ardal Chwarae Cwrt-Y-Vil, Penarth 

Mae’r Cyngor yn cynnig uwchraddio’r cyfleusterau chwarae yn ardal chwarae Cwrt-Y-Vil yn sylweddol trwy cael gwared ar yr holl offer presennol a’u hamnewid gydag offer chwarae newydd.  Mae'r cynllun 3D isod yn dangos sut bydd yr ardal chwarae yn cael ei uwchraddio. Bydd y gwaith yn cychwyn yn gynnar ym mis Mawrth 2017 ac yn para am 4 - 5 wythnos.

 

 

 

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.