Parc Wordsworth

Ymgynghoriad i wella ac uwchraddio Parc Wordsworth

 

Cefndir

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid cyfleusterau cymunedol  Adran 106 o ddatblygwr lleol ym Mhenarth. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i wella rhai o'r nodweddion a chyfleusterau yn y parc.  

 

Mae'r Cyngor yn cynnig y newidiadau canlynol:

 

  • Uwchraddio'r maes chwarae gydag offer newydd, arwyned diogelwch, gwella mynediad, biniau, byrddau picnic a seddau
  • Symyd y pyst gôl presennol ac adfer tir
  • Creu ardaloedd blodau gwyllt a gwella cynefinoedd er budd bywyd gwyllt
  • Uwchraddio y fynedfa i gynnwys gatiau, llwybrau ac arwyddion newydd

 

 

 

Gweld Parc Wordsworth ar fap 

 

Dweud eich dweud

Gwahoddwyd trigolion, disgyblion ysgol a’u rhieni a phrif randdeiliaid eraill i fynegi eu barn ar y gwelliannau arfaethedig, mae manylion y cynlluniau ar gael isod. 

 

Wnaeth yr ymgynghoriad cael ei gynnal rhwng dydd Llun 19 Medi i ddydd Llun 31 Hydref. 

 

Bydd y gwaith i uwchraddio'r cyfleusterau ym mharc Wordsworth yn cychwyn ar ddydd Llun 22 Mai, 2017. Bydd y gwaith yn cymryd rhwng 5 - 6 wythnos i'w gwblhau.