Hawlfraint

Hawlfraint delweddau, testun, deunydd graffeg a deunyddiau eraill

 

Delweddau gwefan Ymweld â’r Fro drwy garedigrwydd Bwrdd Croeso Cymru.

 

Mae pob hawlfraint yn nyluniad, testun, deunydd graffeg a deunyddiau eraill ar ein gwefan, a’r dewis a’r trefniant ohonynt yn perthyn i Gyngor Bro Morgannwg neu drydydd parti. Rhoddir caniatâd i gopïo’n electronig ac argraffu copïau caled o rannau o’n gwefan ar gyfer defnydd preifat neu addysgiadol yn unig (o fewn ystafell ddosbarth), ar yr amod nad yw’r deunydd yn cael ei newid, ac y cydnabyddir Cyngor Bro Morgannwg fel perchennog yr hawlfraint. 

 

Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o gynnwys ein gwefan (gan gynnwys atgynhyrchu at bwrpasau na nodir uchod, newid, addasu, dosbarthu ac ailargraffu) heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Cysylltwch â’r Adran Gyfathrebu i wneud cais am ganiatâd i yn unol â’r telerau uchod.