Treth y Cyngor

Treth ar eiddo â chyfran bersonol iddi yw Treth y Cyngor. Mae cyfran yr eiddo yn seiliedig ar fand gwerthuso’r eiddo.

 

Mae’r gyfran bersonol yn cloriannu nifer yr oedolion dros 18 oed sy’n byw yn y cartref, ac yn caniatáu gostyngiad mewn rhai amgylchiadau.

 

Talwch eich treth gyngor yn hawdd.

  

Nodwch

Mae’r adran hon yn un ar wahân i adran Gwasanaethau Etholiadol. Felly, hyd yn oed os ydych chi wedi hysbysu adran Treth y Cyngor, mae’n rhaid i chi gofrestru â’r adran  Gwasanaethau Etholiadol yn ogystal.

 

Adran Refeniw
Yr Adran Gyllid
Blwch Post 49
Y Barri
CF63 4YN

 

Tribiwnlys Prisio Cymru

Cyfarfodydd y Tribiwnlys Prisio: