Ymwadiad

 

Fel arweiniad yn unig y bwriadwyd cynnwys y wefan hon ac mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymwrthod â phob gwarant ymhlyg o ran cywirdeb yr wybodaeth a ddarperir, gan gynnwys gwerthadwyedd ac addasrwydd ar gyfer diben neilltuol yr holl gynnyrch neu’r gwasanaethau y cyfeirir atynt.

  

Ni fydd y Cyngor o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golledion neu iawn ac yn benodol (ond heb wneud drwg i gyffredinolrwydd y blaenorol) ni fydd y cyngor yn atebol am unrhyw iawn, golli elw neu refeniw arbennig, anuniongyrchol, ôl-ddilynol neu ddamweiniol sy’n deillio o’r wefan hon neu sy’n gysylltiedig â hi neu’r wybodaeth a gynhwysir neu y cyfeirir ati mewn unrhyw fodd.