Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (AEC) 

Mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar y cyngor i sicrhau ei fod yn ystyried sut gall ei weithgareddau bob dydd wneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas decach drwy hybu cydraddoldeb a meithrin cysylltiadau da. 

 

Dyma beth yw dyletswydd gydraddoldeb y sector gyhoeddus. Mae’r ddyletswydd yn sicrhau ein bod yn ystyried cydraddoldeb wrth i ni lunio ein polisïau a chyflenwi ein gwasanaethau, ac yn eu hadolygu’n gyson. Bydd hyn yn esgor ar ganlyniadau gwell i bawb.