Lleoliad Gwaith Israddedig - Cynorthwyydd Myfyrwyr Gwyddonydd Data Arfordirol (12 mis)

 

Mae Canolfan Monitro Arfordirol Cymru yn falch o gynnig swydd israddedig newydd fel Gwyddonydd Proses Arfordirol Cynorthwyol.

 

Dyddiad Cau: 19/02/2021
Cyflog Blynyddol: £ 18,198 - Pwynt Asgwrn cefn Statws Sengl 2 NJC (* ym mis Ebrill 2020)
Lleoliad: Depo Alpau, Wenvoe, Y Barri

 

 Mae'r Ganolfan wedi bod yn weithredol ers 2019 wedi'i lleoli yn Wenvoe, Dyffryn Morgannwg ac mae wedi cael y dasg o fesur arfordir Cymru yn strategol, gan gefnogi'r awdurdodau rheoli risg i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

 

Bydd y cyfle yn darparu profiad o gynllunio, gweithredu, rheoli ansawdd, prosesu a dadansoddi arolygon arfordirol. Bydd ymgeiswyr yn dysgu am gynllunio strategol ar lefel genedlaethol hyd at ddewis yr offer cywir a dewis proffil ar lefel leol. Bydd data hanesyddol yn cael ei gymharu ar gyfer dehongli monitro traeth.

 

Mae cydbwysedd rhwng swyddfa a gwaith maes yn darparu dealltwriaeth drylwyr o gasglu a phrosesu data ar gyfer cylch gwella personol cadarnhaol.

 

* Yn amodol ar gadarnhad cyllid blynyddol Llywodraeth Cymru, a gymeradwyir yn flynyddol ym mis Mawrth.

 

 

Sut i wneud cais

 

Cyflwynwch eich CV i:

 

 

Gwybodaeth Bellach

 

Cysylltwch â: Gwyn Nelson - 02920 673168 - gnelson@valeofglamorgan.gov.uk