Swyddi Gwag ar Gyfer Cadeirydd y Panel / Is-Gadeirydd a Aelodau'r Panel

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn Gadeirydd Panel / Is-gadeorudd neu'n Aelod panel ar gyfer panel maethu Bro Morgannwg?

 

Mae'r panel yn cwrdd o leiaf unwaith y mis am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan. Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd yn Swyddfa'r Dociau, Y Barri. Mae'r panel yn ystyried addasrwydd gofalwyr maith newydd ac addasrwydd parhaus gofalwyr maeth presennol. 

 

Meini prawf hanfodol ar gyfer Cadeirydd Panel / Is-Gadeirydd yn cynnwys…

  • Profiad o gadeirio cyfarfodydd cymhleth
  • Profiad, naill ai'n broffesiynol neu'n bersonol neu'r ddau, o leoli plant gyda theuluoedd maeth a phlant sy'n derbyn gofal i ffwrdd o'u teulu biolegol.
  • Dealltwriaeth o ddiben a swyddogaeth y panel a'r asiantaeth y mae'r panel yn ei gwasanaethu.
  • Dealltwriaeth o'r broses faethu ac arfer maethu a'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwaith y panel, neu'r gallu i ddatblygu'r wybodaeth hon yn gyflym.
  • Sgiliau rhyngbersonol a gwrando rhagorol.

 

Meini prawf hanfodol ar gyfer Aelod Panel yn cynnwys…

  • Darllen y papurau a ddosbarthwyd yn ofalus cyn y cyfarfod, a mynychu'r cyfarfod yn barod i godi materion a chyfrannu at drafodaeth y panel.
  • Cymryd cyfrifoldeb am gymryd rhan mewn gwneud argymhelliad, ar bob achos, gan ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad personol a phroffesiynol.
  • Profiad, naill ai'n broffesiynol neu'n bersonol neu'r ddau, o leoli plant gyda theuluoedd maeth neu o blant sy'n derbyn gofal i ffwrdd o'u teulu biolegol.
  • Sgiliau gwrando a chyfathrebu da.
  • Gallu darllen, prosesu a dadansoddi llawer o wybodaeth gymhleth sydd weithiau'n peri gofid. 

 

Gellirgweld disgrifiadau swydd yma:

 

Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i fynegi diddordeb.

Derek MacIver