Swyddi Gwag 

 

Oherwydd bod gwybodaeth am swyddi'n newid mor aml, dydy hi ddim yn bosibl i ni gynnig yr holl wybodaeth i chi yn Gymraeg, yn anffodus. Pan fod y Gymraeg yn hanfodol i natur swydd, ceir y manylion a'r ffurflen gais, y disgrifiad swydd a'r fanyleb bersonol i gyd yn Gymraeg ar brif hafan swyddi'r Cyngor. Gallwch chi geisio am unrhyw swydd trwy gyfrwng y Gymraeg, p'un ai mae'r iaith yn un o ofynion y swydd neu beidio. Mae ffurflen gais a chyfarwyddiadau i ymgeiswyr yn Gymraeg ar gael ym mhob achos. 

 

Swyddi Gwag