Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Christmas-banner

Gwybodaeth am Ailgylchu a Gwastraff dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2022/23

Gwybodaeth a chyfarwyddyd ar gyfer casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

 

 

 

Codi’r cyfyngiad ar fagiau du dros dro 

O ddydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022 – dydd Gwener 13 Ionawr 2023, ni fydd cyfyngiad o ran sawl bag du y gellir eu cyflwyno i’w casglu ar eich diwrnod casglu bag du arferol. Bydd bagiau du yn dal i gael eu casglu bob pythefnos ystod y cyfnod hwn.

 

Gellir gwirio eich wythnos casglu bagiau du isod:

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad. 

Bydd y terfyn arferol o 2 fag du fesul cartref yn ailddechrau ddydd Llun 16 Ionawr 2023.

 

 

Ailgylchu

Gall pob bwyd sy'n weddill, gan gynnwys pilion llysiau a sgerbydau tyrcwn fynd i’ch bin gwastraff bwyd. Mae modd ailgylchu cardiau Nadolig a chardbord heb gliter.

 

Peidiwch â rhoi unrhyw bapur lapio yn eich bagiau neu flychau ailgylchu. Dylid rhoi pob papur lapio yn eich bag du.

 

Yn anffodus ni allwn gasglu goleuadau Nadolig, tâp selo, clymau, tinsel/addurniadau a pholystyren.

 

  

Ailgylchu Coed Nadolig

Byddwn yn casglu Coed Nadolig o fannau casglu penodedig o ddydd Llun 16 Ionawr tan ddydd Sadwrn 28 Ionawr 2023.

  • Dim ond coed Nadolig go iawn y gallwn ni eu casglu i’w hailgylchu

  • Gwaredwch unrhyw addurniadau ac unrhyw bridd

  • Os yw’n dalach na 6 throedfedd, torrwch y goeden i’r hyd yma

 

 

Os na allwch ollwng eich coeden Nadolig yn un o'n mannau casglu dynodedig, neu os hoffech ailgylchu eich coeden Nadolig cyn y dyddiad casglu dynodedig, gallwch ailgylchu eich coeden Nadolig yn un o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Ni fydd angen apwyntiad CAGC os byddwch OND yn gollwng eich coeden Nadolig.


Os na allwch ollwng eich coeden, trefnwch gasgliad gwastraff gardd. Os nad ydych am ailgylchu eich coeden eleni, rhowch y goeden allan i'w casglu gyda'ch bagiau du ar eich diwrnod casglu sbwriel arferol o'r wythnos sy'n dechrau ar 16 Ionawr 2023.