Christmas decorations

Gwybodaeth am Wasanaethau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2020/21

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

 

 • Llyfrgelloedd
  Bydd Llyfrgelloedd Bro Morgannwg ar gau o Dydd Iau y 24ain o Rhagfyr hyd at Dydd Llun y 4ydd o Ionawr.

 

Newidiadau i Ddiwrnodau Casglu 

Mae rhai newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd:

 

Newidiadau i Ddiwrnodau Casglu
Dyddiad ArferolYn Newid i

Dydd Iau 24 Rhagfyr 2020

Dim newid

Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020

Dydd Sul 27 Rhagfyr 2020

Dydd Llun 28 Rhagfyr 2020

Dim newid

Dydd Mawrth 29 Rhagfyr 2020

Dim newid

Dydd Mercher 30 Rhagfyr 2020

Dim newid

Dydd Iau 31 Rhagfyr 2020

Dim newid

Dydd Gwener 01 Ionawr 2021

Dydd Sadwrn 02 Ionawr 2021

Dydd Llun 04 Ionawr 2021

Dim newid

 

Ailgylchu Coed Nadolig

Gallwch roi coed Nadolig go iawn allan i’w hailgylchu ar eich diwrnod casglu bagiau du rhwng dydd Llun 11 a dydd Gwener 22 Ionawr 2021

 

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi’r goeden allan wrth eich ailgylchu erbyn 7.00am.  

 • Dim ond coed go iawn sy’n cael eu casglu i’w hailgylchu.
 • Rhaid tynnu pridd ac addurniadau oddi ar y goeden
 • Os yw’n dalach na 6 troedfedd, torrwch y goeden i’r hyd yma

 • Mae angen i chi roi’r goeden allan cyn 7.00am

 

Gallwch gadarnhau eich dyddiad casglu coed Nadolig ar-lein: 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad. 

Nodwch: Ni fydd gwasanaeth ychwanegol y tu allan i'r pythefnos. Os byddwch yn methu eich diwrnod casglu, trefnwch gasgliad Gwastraff Gardd trwy ‘Ffonio a Gwneud Cais’ neu trefnwch apwyntiad i fynd i’ch canolfan ailgylchu leol. 

 

Codi’r cyfyngiad ar fagiau du dros dro 

Rydym yn cydnabod ein bod oll yn cynhyrchu llawer mwy o wastraff ac ailgylchu dros y cyfnod hwn, felly, o ddydd Sul 27 Rhagfyr i ddydd Gwener 15 Ionawr 2021, ni fydd y cyfyngiad o 2 fag du fesul cartref yn berthnasol. 

 

Ddim yn siŵr ynghylch eitemau’r Nadolig y gallwch/na allwch eu hailgylchu wrth ymyl y ffordd y Nadolig hwn? Rydym wedi llunio rhestr ddefnyddiol:

 

Tick Gallu Ailgylchu
 • Esgyrn twrci 
 • Gwastraff bwyd
 • Cardiau Nadolig heb glitr 
 • Cardfwrdd 
 • Pecynnau mins peis ffoil
 • Ffoil pobi glân
 • Tybiau siocledi plastig 
 • Cardfwrdd calendrau adfent
 • Papur brown
 • Amlenni
 • Poteli a jariau gwydr
Ddim yn gallu ailgylchu
 • Papur lapio
 • Cardiau Nadolig â glitr
 • Polystyren 
 • Deunydd lapio plastig meddal
 • Napcynau papur
 • Cwpanau a phlatiau papur un tro
 • Tinsel
 • Rhubanau a bwâu 
 • Hambyrddau siocledi plastig du 
 • Plastig du calendrau adfent 
 • Rhwydi ffrwythau e.e. rhwydi satsumas

 

 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Bydd y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar Ystâd Fasnachu’r Iwerydd ac Ystâd Ddiwydiannol Llandŵ ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. 

 

Sylwer: Mae’n rhaid i bob ymwelydd â chanolfannau ailgylchu bellach wisgo gorchudd wyneb pan fyddant y tu allan i'w cerbydau.