Paratoi ar gyfer Brexit 

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar baratoi ar gyfer Brexit 

 

Dinasyddion yr UE sy’n Byw yng Nghymru

Mae Brexit yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Y dyddiad terfynol ar gyfer gwneud cais fydd 31 Rhagfyr 2020 os yw’r DU yn gadael yr UE heb fargen.

biometric document symbol plain

Bro Morgannwg yw un o’r awdurdodau lleol sy’n cefnogi dinasyddion yr UE, AEE adinasyddion y Swistir i gwblhau’r rhan gwirio hunaniaeth (ID) o’r broses ymgeisio.

 

Dim ond pasbortau biometrig yr UE ar gyfer dinasyddion yr UE neu Drwydded Breswyl Biometrig (BRP) a gafwyd gan y DU ar gyfer aelodau o’r teulu y gall yr awdurdod lleol euderbyn at ddibenion y gwasanaeth gwirio.

 

Dyma'r symbol sy'n cadarnhau mai pasbort biometrig yw eich un chi.

 

Darllenwch y pamffled isod am fwy o wybodaeth. 

 

Gwasanaeth gwirio hunaniaeth Bro Morgannwg

 

Gellir archebu apwyntiadau ar gyfer y gwasanaeth hwn trwy'r adran Gofrestru.

 

 

 

Busnesau

Mae Busnes Cymru wedi datblygu gwefan ar helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit. Waeth beth yw maint eich busnes, dylech gael golwg ar y wefan.

 

Mae yna Becyn Cymorth Brexit hefyd y gallwch ei ddefnyddio i asesu pa mor barod mae eich busnes chi ar gyfer Brexit. 

 

Sefydliadau Trydydd Sector

Mae Fforwm Brexit Cymru yn cynnig y canllawiau a’r adnoddau diweddaraf i helpu sefydliadau trydydd sector i ddeall a pharatoi ar gyfer effaith bosib Brexit.

 

Sut mae’r Llywodraeth ac Awdurdodau Lleol yn paratoi

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan Paratoi Cymru sy’n cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth am faterion sy’n ymwneud â Brexit.