Paratoi ar gyfer Brexit 

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar baratoi ar gyfer Brexit 

 

Dinasyddion yr UE sy’n Byw yng Nghymru

Mae Brexit yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Y dyddiad terfynol ar gyfer gwneud cais fydd 31 Rhagfyr 2020 os yw’r DU yn gadael yr UE heb fargen.

 

Busnesau

Mae Busnes Cymru wedi datblygu gwefan ar helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit. Waeth beth yw maint eich busnes, dylech gael golwg ar y wefan.

 

Mae yna Becyn Cymorth Brexit hefyd y gallwch ei ddefnyddio i asesu pa mor barod mae eich busnes chi ar gyfer Brexit. 

 

Sefydliadau Trydydd Sector

Mae Fforwm Brexit Cymru yn cynnig y canllawiau a’r adnoddau diweddaraf i helpu sefydliadau trydydd sector i ddeall a pharatoi ar gyfer effaith bosib Brexit.

 

Sut mae’r Llywodraeth ac Awdurdodau Lleol yn paratoi

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan Paratoi Cymru sy’n cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth am faterion sy’n ymwneud â Brexit.