Ymgynghoriad Gerddi Gladstone 

06 Ebrill 2016

Hoffai Cyngor Bro Morgannwg glywed barn ei drigolion ar wella un o erddi mwyaf poblogaidd y Barri.

 

Gladstone Gardens Upper Area

Parc ger canol tref y Barri yw Gerddi Gladstone. Enwyd e ar ôl William Gladstone, a fu’n Brif Weinidog bedair gwaith, a hwn oedd lleoliad seremoni agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol pan groesawyd hi i’r Barri yn 1968. Pan ddychwelodd yr Eisteddfod i Fro Morgannwg yn 2012, yng Ngerddi Gladstone y cynhaliwyd y Seremoni Gyhoeddi. 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r parc wedi dechrau dangos ei oed, ac mae angen gwaith arno i adfer ei harddwch. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi clustnodi cyllid i wneud y gwaith gwella angenrheidiol i’r parc, a byddai’n hoffi clywed barn trigolion ar y ffordd orau i wario’r cyllid cyn dechrau ar y gwaith yn yr haf.

 

Gladstone Gardens Lower AreaMae’r Cyngor wedi pennu tair ardal sydd angen mwyaf o waith atgyweirio, ond ni fydd yn gwneud penderfyniad nes i farn trigolion gael ei hystyried. Y tair ardal yw: gwella’r waliau a’r mynediad, gosod gatiau a ffensys a gwella’r ardal chwarae.


Ydych chi’n cytuno â’r blaenoriaethau yma neu oes rhannau eraill o’r parc sy’n haeddu sylw gyntaf? I fynegi’ch barn, gallwch chi lenwi arolwg ar-lein y Cyngor yma: www.valeofglamorgan.gov.uk/consultation, neu bicio draw i sesiwn adborth yn Swyddfeydd Dinesig Cyngor Bro Morgannwg, Holton Road, dydd Mercher 13 Ebrill rhwng 18:00 ac 20:00.

 

Gallwch chi ysgrifennu at y Cyngor hefyd:


Rhadbost
RTGU-JGBH-YYJZ
Ymgynghori
Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Cyngor Bo Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

CF63 4RU

 

Yn ogystal, mae tîm yr ymgynghoriad yn bwriadu sefydlu grŵp gwirfoddol i fod yn gyfrifol am gynnal a chadw ardaloedd penodol o’r ardd. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben dydd Mercher 27 Ebrill.