Arddangosfa TALES FROM THE TRAILER – Cwmni Celf a Diwylliant Romani 

06 Gorffennaf 2016

Mae’n bleser gan Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg gynnal arddangosfa dreftadaeth y Cwmni Celf a Diwylliant Romani - TALES FROM THE TRAILER. 

 

Tales from the Trailer Exhibition photographArddangosfa fentrus, gyffrous a rhyngweithiol yw hon sy’n cyflwyno ugain o straeon gwahanol yn adlewyrchu diwylliannau dwy gymuned Sipsi a Theithwyr wahanol iawn i’w gilydd yng Nghaerdydd. Roedd rhai o’r teuluoedd yn hanu o, ac yn byw yn Nhregatwg, Y Barri ym Mro Morgannwg. 


Nod yr arddangosfa yw gwarchod a hybu diwylliant unigryw ymhlith cymunedau Sipsi a Theithwyr ledled Cymru ac ymhlith cymunedau sefydlog yn genedlaethol. Cymunedau Sipsi a Theithwyr yng Nghaerdydd sydd wedi llywio ac arwain y project o’r dechrau hyd y diwedd, i sicrhau bod gwerthoedd a chredoau’r gymuned yn cael eu hadlewyrchu.

 
Er iddyn nhw fod yn rhan o fywyd Prydain am dros bum canrif mae'r gymuned Sipsi, Roma a Theithwyr wedi bod yn destun agweddau negyddol yn aml.   Mae trigolion safleoedd Rover Way a Shirenewton wedi bod yn rhan o'r project hwn. Mae’r cymunedau hyn wedi byw ar y safleoedd hyn am ddegawdau, ac yn yr ardal ers canrifoedd. Mae’r trigolion yn rhannu eu profiadau, eu bywyd teithiol hanesyddol a'u bywyd wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd.  


Dywedodd Jennifer Stewart, cyn Bennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru, “Mae bywydau pobl sy’n byw mewn cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr wedi newid yn sylweddol dros yr hanner canrif diwethaf. Mae’r project hwn nid yn unig yn gyfle i gofnodi’r hanes hwn cyn iddo ddiflannu, ond yn cynnig cyfle cyffrous i bobl ddysgu mwy am hanes y gymuned hon yng Nghaerdydd.” 


Dywedodd Isaac Blake, Cyfarwyddwr y Cwmni Celf a Diwylliant Romani, “Mae nifer o bobl wedi cofnodi treftadaeth a diwylliant y gymuned Sipsi, Roma a Theithwyr, ond maen nhw fel arfer yn bobl o’r tu allan i'r gymuned.” Cafodd yr arddangosfa dreftadaeth greadigol hon ei chreu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r gymuned Sipsi, Roma a Theithwyr yng Nghymru.  

 

Ffurfiwyd y Cwmni Celf a Diwylliant Romani ym Medi 2009. Mae’n torri tir newydd gyda’r gymuned Sipsi, Roma a Theithwyr yn ganolog iddo.   Sipsi, Roma a Theithwyr sy’n arwain y cwmni, mae a wnelo, ac er budd y gymuned honno ac yn ehangach. Drwy gyfrwng y celfyddydau, mae’r Cwmni’n codi arian i fynd â datblygu cymunedol a phrojectau celfyddydol addysgol i safleoedd Sipsi, Roma a Theithwyr, ac i gymunedau Gorjer a ‘gwledig-werinol’ ledled Cymru. Cred y Cwmni Celf a Diwylliant Romani fod gan y gymuned hon y gallu i gyflawni pethau mawr ac ymdoddi'n fwy i'r diwylliant mwyafrifol. Rydym yn caniatáu i'n cymuned dyfu oddi fewn, i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas gan  gadw'n hunaniaeth a’n treftadaeth ddiwylliannol ar yr un pryd.

 
Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Aelod y Cabinet dros Adfywio ac Addysg, “Rydym wrth ein bodd i lwyfannu’r arddangosfa dreftadaeth hon yn yr Oriel Gelf Ganolog. “Mae’n dangos sut mae’r gymuned Sipsi, Roma a Theithwyr wedi bod yn byw yn y wlad hon ers canrifoedd ac yn fwy penodol i ni, yn yr ardal hon ers canol i ddiwedd y 1800au. “Roedden nhw’n byw yn y Pebyll Vardo a Bendy traddodiadol ar yr hyn oedd yn cael ei alw’n Gomin Tregatwg.”

 
Mae’r arddangosfa ar agor tan ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf i bawb gael gweld a chlywed y straeon. Kushti Bok; byddwch dda! Pob lwc ac iechyd da!


Mae’r Oriel Gelf Ganolog, King Square, Y Barri CF63 4RU ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 4pm ac ar ddyddiau Sadwrn o 10am i 3:30pm  Am ragor o wybodaeth ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/artcentral