Oriel ‘Art Central’ y Barri yn dathlu pen-blwydd yn 10 oed

 

16 Tachwedd 2016

 

Mae oriel ‘Art Central’ y Barri yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed gydag arddangosfa o fwy na 200 darn o gelf amrywiol gan dros 90 artist lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.


Mae oriel ‘Art Central’ y Barri yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed gydag arddangosfa o fwy na 200 darn o gelf amrywiol gan dros 90 artist lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.


_JOB0483Lansiwyd ‘Open Exhibition 10’ ar Noson Guto Ffowc gydag amrywiaeth o weithiau gwreiddiol gan gynnwys dylunio cyfoes, graffeg, cerfluniau, ffotograffau, darnau perfformiad digidol a mwy.


Agorodd yr oriel yn wreiddiol ar 6 Tachwedd 2006 gydag arddangosfa agoriadol o waith gan 20 artist o Fro Morgannwg. 
Roedd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, yn un o'r bobl anrhydeddus a wahoddwyd i ddathliad pen-blwydd yr arddangosfa.


Dywedodd, “Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i fwynhau amrywiaeth enfawr o arddangosfeydd gwych yn Oriel 'Art Central' dros y deng mlynedd diwethaf. Bydd yr arddangosfa hon yn dathlu ymrwymiad hirdymor y Cyngor tuag at gelf a diwylliant heddiw ac yn ystod y blynyddoedd i ddod."


Darllenodd yr Athro Tony Curtis farddoniaeth o’i gasgliad sydd newydd ei gyhoeddi: ‘Poems New & Selected: From the Fortunate Isles’ fel rhan o’r dathliadau.


Wrth i’r nos agosáu, ymgasglodd yr artistiaid a’r gwesteion yn yr iard i oleuo sbarclyrs a’u defnyddio i ysgrifennu’r rhif 10 yn yr awyr mewn eiliad o gelf fyw. 


Bydd yr oriel, sy'n rhan o gyfadeilad Neuadd Tref a Llyfrgell Sir yBarri, hefyd yn nodi 110 mlwyddiant  adeilad Neuadd y Dref a 10 mlwyddiant Llyfrgell Sir y Barri ym mis Ionawr 2017. 

 

Mae’r arddangosfa ddathliadol gyfredol ar agor i’r cyhoedd o 10.00am - 4.30pm ddydd Llun i ddydd Gwener a 10am - 3:30pm ddydd Sadwrn. 


Bydd gwaith yn parhau i gael ei arddangos tan ddydd Sadwrn 14 Ionawr ac mae mynediad i’r arddangosfa am ddim.
Bydd yr oriel ar gau ar wyliau cyhoeddus dros y Nadolig.


I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/arts_and_culture/Art-Central-Gallery.aspx