Cyngor Bro Morgannwg yn talu teyrnged i aelodau o'r llynges fasnachol mewn seremoni

 

07 Medi 2016

 

Ar 02 Medi, bu i aelodau o Gyngor Bro Morgannwg ymgynnull wrth Gofeb y Llynges Fasnachol, yng Nghanolfan Ddinesig y Barri, i dalu teyrnged i aelodau o’r Llynges Fasnachol ac aelodau o'r cyn-Llynges Fercantalaidd.

 Merchant Navy Tribute Ceremony

 

Roedd y seremoni yn talu teyrnged i’r holl gyn-forwyr a morwyr y presennol, ac roedd baner swyddogol Llynges Fasnachol y DU – y Lluman Coch – wedi'i chodi i ddangos parch tuag at y rhai a wnaeth gyfaddawdu er lles eu gwlad yn ystod y ddau Ryfel Byd. 


Yn ystod y seremoni, ymunodd Jo Norton - cadeirydd Cangen y Barri o Sefydliad y Llynges Fasnachol a David Jenkins – Dirprwy Arglwydd Raglaw EM ag Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg (y Cynghorydd Neil Moore), Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor (Rob Thomas), a Phencampwr y Lluoedd Arfog (y Cynghorydd Anthony Powell) er mwyn talu teyrnged. Dechreuodd y Cynghorydd Stuart Egan, Maer Cyngor Bro Morgannwg, drwy groesawu’r bobl oedd yn mynychu, cyn i’r seremoni ffurfiol ddechrau drwy osod plethdorchau wrth Gofeb y Llynges Fasnachol. Cafodd anthemau cenedlaethol Cymru a Phrydain eu chwarae wedyn, cyn gwneud bendith derfynol.


Crëwyd Cofeb y Llynges Fasnachol yn y Barri ym 1996 er mwyn coffáu morwyr masnachol y Barri a Bro Morgannwg a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. Mae’r Gofeb Angor yn ochr yr hen ddociau yn deyrnged i’r holl Forwyr, yr hwyliodd lawer ohonynt o’r porthladd, heb ddychwelyd. Roedd y teyrnged i'r Llynges Fasnachol yn deyrnged i'r bobl hynny na ddychwelodd.

 
Dywedodd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Fel y gwelwyd yn ddiweddarach y mis hwn yng Nghyfarfod Cyfamod y Lluoedd Arfog, ym Mro Morgannwg rydym yn cydnabod yn llawn y cyfaddawdau a wnaed gan bobl ein sir oedd yn gwasanaethu. Roedd seremoni y Llynges Fasnachol yn ein galluogi i dalu teyrnged unwaith eto i'r bobl hynny a ymladdodd yn y ddau Ryfel Byd, a'r morwyr modern sy'n gyfrifol am fewnforion y DU."