Parciau'r Fro yn y ras ar gyfer gwobr dewis y bobl

 

14 Medi 2016

 

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus i Fro Morgannwg - pan enillodd sawl Gwobr Baner Las a Baner Werdd - mae gan bobl y cyfle nawr i bleidleisio dros eu hoff barc, gan roi’r cyfle iddo gael ei enwi ymhlith y deg uchaf yn y DU yn ôl Gwobr Dewis y Bobl.

 

Belle Vue Park with green flag logoEleni, enillwyd Gwobr y Faner Werdd, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, gan 161 o barciau a lleiniau gwyrdd yng Nghymru, y nifer fwyaf erioed, gan gynnwys 7 ym Mro Morgannwg.


Diolch i waith diflino parhaus gan dîm Parciau Cyngor Bro Morgannwg, gallwn fwynhau llecynnau fel Parc Alexandra a Gerddi Windsor a Pharc Belle Vue ym Mhenarth, ill tri wedi ennill statws Baner Werdd nôl ym mis Gorffennaf. Y lleill i dderbyn cydnabyddiaeth am eu glendid, diogelwch, safon y cynnal a chadw, ymwneud cymunedol, cynaliadwyedd, rheolaeth, cadwraeth a threftadaeth yn y Barri oedd Parc Central, Parc Romilly, Parc Fictoria, Gerddi’r Cnap a Phromenâd Ynys y Barri.


Mae cyfle gennych chi nawr i bleidleisio dros eich hoff barc Baner Werdd.


Agorodd y pleidleisio ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl ar 01 Medi, a bydd yn cau am hanner dydd ar 30 Medi. Eleni, yn ugeinfed flwyddyn y Faner Werdd, nid dim ond un buddugwr fydd ond y deg uchaf yn ôl dewis y cyhoedd. Cyhoeddir enwau deg parc a llain werdd fwyaf poblogaidd y DU ym mis Hydref.

 
I bleidleisio, ewch i  www.greenflagaward.org, dewiswch ‘Wales’ ar y map rhyngweithiol, chwiliwch am eich hoff barc neu lain werdd, cliciwch ar ‘More details’, yna cliciwch ar y botwm ‘Vote for this site’.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden: “Bu eleni yn flwyddyn ardderchog i Fro Morgannwg, o safbwynt y gydnabyddiaeth sydd wedi ei rhoi i’n parciau a’n lleoliadau glan môr: dwy Faner Las am ein traethau, a saith Baner Werdd i’n parciau. Mae gan bob un ohonom ein hoff barc ym Mro Morgannwg, ac rwy’n mawr obeithio y bydd un o’r rhain yn cyrraedd y deg uchaf.”


Mae Gwobr y Faner Werdd yn bartneriaeth drwy’r DU, ac sy’n cael ei rheoli gan Cadwch Gymru’n Daclus (elusen amgylcheddol gofrestredig sy’n gweithio er mwyn gwella amgylcheddau lleol yng Nghymru) gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.