Christmas decorations

Casgliadau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

 

Codi’r cyfyngiad ar fagiau du dros dro 

Rydym yn cydnabod ein bod ni gyd yn cynhyrchu llawer mwy o wastraff ac ailgylchu’r adeg hon o’r flwyddyn. Felly, fel yr addewid, ni fydd y cyfyngiad yn berthnasol o ddydd Llun 24 Rhagfyr – dydd Gwener 11 Ionawr 2019.  

 

Bydd y dyddiadau casglu arferol a’r cyfyngiad i 2 fag du yn ail-ddechrau o ddydd Llun 14 Ionawr 2019.

 

Ailgylchu Coed Nadolig

Dydd Llun 14 Ionawr – ddydd Gwener 18 Ionawr 2019

Byddwn yn casglu Coed Nadolig go iawn ar eich dyddiad casglu arferol yn ystod yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 14 Ionawr 2019.

 

Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw rhoi’r goeden allan wrth eich ailgylchu.  

 

Cewch hefyd roi canghennau a nodwyddau’r binwydden yn eich bagiau gwastraff gardd a’u rhoi allan ar y palmant i’w casglu. 

 

Bydd cerbyd penodol yn gwneud y casgliadau trwy’r dydd ac yn fuan gyda’r nos ar eich diwrnod casglu arferol. 

 

Os ydych chi’n methu’ch diwrnod casglu, gallwch fynd â choed Nadolig i’n dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 

Sylwch:

  • Dim ond coed go iawn sy’n cael eu casglu i’w hailgylchu
  • Rhaid tynnu pridd ac addurniadau oddi ar y goeden
  • Os yw’n dalach na 6 troedfedd, torrwch y goeden i’r hyd yma
  • Mae angen i chi roi’r goeden allan cyn 7.00am

 

Ffeindiwch eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau