Y Cyngor yn nodi canmlwyddiant pleidlais i fenwod

Daeth gweithwyr Cyngor Bro Morgannwg a Chynghorwyr lleol ynghyd yn y Barri yn ddiweddar i nodi can mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

 

  • Dydd Mawrth, 06 Mis Chwefror 2018

    Vale of Glamorgan


 

 

Group photograph to mark women's suffrageGwahoddodd tîm Cofrestru Etholiadol y Cyngor bob aelod o staff benywaidd a phob Cynghorydd benywaidd y Fro i ymuno â nhw am lun yn Swyddfeydd Dinesig y Cyngor ac i gynnal sgyrsiau rhwng ffigyrau benywaidd sy’n gweithio ym mhob rhan o lywodraeth leol. 


Mae 2018 yn nodi can mlynedd ers i’r Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl gael ei phasio – deddf a roddodd yr hawl i rai fenywod bleidleisio am y tro cyntaf erioed. Mae aelodau tîm Cofrestru Etholiadol y Fro yn gobeithio y bydd eu gwaith o roi sylw i fenywod sy’n gweithio mewn gwleidyddiaeth lleol ar hyn o bryd yn annog mwy o drigolion benywaidd i gofrestru i bleidleisio. 


Ymunodd y Cynghorydd Janice Charles, Maer Cyngor Bro Morgannwg, â Swyddog Canlyniadau a Chofrestru Etholiadol y Cyngor a’r Rheolwr Cofrestru Etholiadol, i groesawu eu cydweithwyr â'r posteri "Rwy'n pleidleisio", a dywedodd:

 

“Aberthodd menywod y gorffennol lawer i'n galluogi ni i bleidleisio a chael dweud ein dweud.


“Mae digwyddiadau fel hyn, a’r dathliadau y byddwn yn eu cynnal ym mis Mawrth ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, yn bwysig i ddangos y cynnydd a wnaed wrth sicrhau cydraddoldeb ar draws gwleidyddiaeth leol, a byddwn yn parhau â’r gwaith o hyrwyddo’r cydraddoldeb hwnnw. Hoffwn ddiolch i'n holl weithwyr a fy nghyd-gynghorwyr am ymuno â ni i nodi'r canmlwyddiant."


Mae ymgyrch #Pleidlais100 y Comisiwn Etholiadol yn gofyn i fenywod ledled y Deyrnas Unedig ddathlu eu hawl i bleidleisio drwy gyhoeddi lluniau o’u hunain ar y cyfryngau cymdeithasol yn dal y poster “Rwy’n pleidleisio”. Ynghyd â’u lluniau, mae nifer o bobl yn cynnwys atgofion o’r tro cyntaf iddynt bleidleisio. 


Linda Savory, Rebecca Light, Debbie Marles and Cllr. Charles mark women's suffrageGallwch lawrlwytho eich poster yn www.yourvotematters.co.uk/cymru/get-involved/centenary-of-womens-suffrage a rhannu eich llun â’r Cyngor ar Twitter: @CBroMorgannwg.


Mae Debbie Marles, Swyddog Canlyniadau a Chofrestru Etholiadol y Cyngor, yn gobeithio y bydd poblogrwydd y digwyddiad yn y Swyddfeydd Dinesig a’r ymgyrch “Rwy’n pleidleisio” ar y cyfryngau cymdeithasol yn annog mwy o drigolion benywaidd i gofrestru i bleidleisio:

 

“Mae gennym nifer o fenywod ysbrydoledig yn gweithio ym mhob rhan o lywodraeth leol yn y Fro, ac mae llawer ohonynt yn Benaethiaid gwasanaethau ac yn Gynghorwyr.


“Drwy ddod ynghyd a thynnu sylw at y camau mawr a wnaethpwyd dros y can mlynedd diwethaf rydym yn gobeithio annog mwy o fenywod ledled y sir i ddod i gofrestru i bleidleisio a chael dweud eu dweud.”


Os hoffech fwy o wybodaeth am sut i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan Cyngor Bro Morgannwg neu i www.gov.uk/register-to-vote.