Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Amddiffyn Pobl sy'n Agored i Niwed - 07/04/2020

Sefydlu tîm cymorth mewn argyfwng i roi cymorth i breswylwyr sydd â'r angen mwyaf.

 

Residents show support for frontline workers - 02/04/2020

Vale of Glamorgan residents have shown their gratitude for Council staff who remain in work to deliver the services on which they rely.

 


March 2020


Key workers who are eligible for childcare in the Vale of Glamorgan - 31/03/2020

List of key workers who are eligible for childcare in the Vale of Glamorgan

 

Athrawon yn chwarae rhan hanfodol yn yr ymateb i Coronafeirws - 30/03/2020

Mae Athrawon ar hyd a lled y Fro yn parhau i fynd i'r ysgol i ofalu am blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol, gan sicrhau bod rhieni sy'n cyflawni rolau hanfodol yn gallu helpu yn yr ymateb i Coronafeirws.

 

Hybiau Gofal Plant - 30/03/2020

Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Bro Morgannwg sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 wedi newid i system yn seiliedig ar hybiau.

 

Vale of Glamorgan Council closes all public spaces - 24/03/2020

THE Vale of Glamorgan Council has taken the decision to close parks and public spaces until further notice in response to the Coronavirus outbreak.

 

Five things you need to know about sending your child to school, key workers and social distancing - 22/03/2020

Important information for parents employed in key worker roles

 

A statement from Cllr Neil Moore, Leader of the Vale of Glamorgan Council - 20/03/2020

Following my message earlier in the week, I wanted to bring you up to date with what the Council has been doing in response to the Coronavirus outbreak.

 

Cyngor ar sgamiau Coronafeirws - 19/03/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael gwybod am nifer o sgamiau sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

 

Diweddariadau Coronafeirws 2020 - 17/03/2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Arweinydd y Cyngor yn ymateb i Bandemig Coronafeirws 'COVID-19' - 17/03/2020

Mae'r Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, wedi gwneud y datganiad canlynol

 

Grwpiau ieuenctid y Fro yn mynd i'r afael â newidiadau ailgylchu - 13/03/2020

Yn ddiweddar, fe wnaeth aelodau o Gyngor Ieuenctid Llanilltud a Chyngor Ieuenctid Penarth ymweld â Chanolfan Ailgylchu Cyngor Bro Morgannwg yn y Bont-faen

 

Yr Oriel Gelf Ganolog yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - 11/03/2020

Mynychodd dros 150 o westeion oriel fawreddog Cyngor Bro Morgannwg i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gydag arddangosfa gan Gymdeithas Celfyddydau Menywod Cymru.

 

Ysgolion y Fro yn derbyn gwobr iaith Gymraeg - 11/03/2020

Cyflwynwyd Gwobr Siarter Iaith Gymraeg i un-ar-ddeg ysgol ym Mro Morgannwg yn ddiweddar mewn seremoni yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dyfarnu dros £70,000 yng Ngrantiau y Gist Gymunedol - 09/03/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dyfarnu dros £70,000 yng ngrantiau y Gist Gymunedol i brosiectau chwaraeon a gweithgareddau corfforol ledled y sir.

 

Vale of Glamorgan Council freezes Council Tax increase - 09/03/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar gynnydd o 4.9 y cant yn y Dreth Gyngor yn dilyn cyfarfod ddydd Llun

 

Pibellau a choiliau plastig yn dod i'r lan - 03/03/2020

Mae Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) yn ymchwilio i'r darnau a ddaeth i'r lan yng ngogledd Dyfnaint ac yn ne Cymru.

 

Cynigion diwygiedig ar gyfer darpariaeth gynradd yn Y Bont-Faen - 03/03/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi cynlluniau diwygiedig i ateb y galw cynyddol am leoedd ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn y Bont-faen.

 

Newidwyr Gyrfa: helpu menywod i fynd i'r diwydiant adeiladu - 02/03/2020

Bydd y Cyngor yn cynnal digwyddiad 'Newidwyr Gyrfa' Rhaglen Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn ddiweddarach y mis hwn, a gynlluniwyd i helpu menywod i fynd i mewn i'r sector adeiladu neu i ailymuno ag ef.