Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Ysgol Gynradd Albert Road yn archwilio hanes Penarth gydag artistiaid lleol - 20/02/2020

Pupils from Albert Road primary recently took part in a mono-printing workshop with local artists, focusing on the town's rich history and how it has changed over the centuries.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn datgelu cynigion ar gyfer parcio ceir - 19/02/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi cynigion newydd ynghylch parcio ceir yn y Fro ar ôl ystyried barn y trigolion ar y mater yn ofalus.

 

Vale councillors show their support at Show Racism the Red Card event - 18/02/2020

Ymunodd disgyblion o ysgolion Parc Jenner a St Cyres yn ddiweddar ag arweinydd a dirprwy arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer gweithdy a gynhaliwyd mewn partneriaeth â'r elusen, Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff yn helpu i arloesi cwricwlwm newydd ac arloesol i Gymru - 18/02/2020

Mae Ysgol Gynradd Sant Joseff wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar greu fframwaith newydd y cwricwlwm, a fydd yn cael ei gyflwyno'n fuan mewn ysgolion cynradd ledled y wlad.

 

Ystafelloedd newid ar eu newydd wedd yng Nghanolfan Hamdden Penarth - 18/02/2020

Mae gwaith adnewyddu i greu pentref newid cynllun-agored modern yng Nghanolfan Hamdden Penarth bellach wedi'i gwblhau.

 

Gwybodaeth am y Coronafeirws - 13/02/2020

Mae ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus i'r DU gyfan wedi cael ei lansio i gynghori'r cyhoedd ar sut i arafu lledaeniad y coronafeirws.

 

Gwaith yn dechrau ar ardal aml ddefnydd yn Llandochau - 11/02/2020

Mae gwaith wedi dechrau ar ardal gemau amlddefnydd newydd yng Nghaeau Chwarae'r Brenin Siôr V yn Llandochau yn dilyn buddsoddiad o £85,000.

 

Cyflogair Cyngor yn cael ei henwebu ar gyfer gwobr Gwasanaeth Rhagorol wedi project Pontio Cenedlaethau - 04/02/2020

Mae cyflogai Cyngor Bro Morgannwg, Jackie Moon, wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Gofalwn Cymru am Wasanaethau Rhagorol.

 

Budd Cymunedol i helpu gyda chynnal parciau chwarae y Fro drwy gydol y flwyddyn - 04/02/2020

27 playparks in the Vale will benefit from additional grass cutting during the winter, thanks to a Community Benefit agreement with the Vale of Glamorgan Council's grass-cutting contractors.

 

Cofrestrwch eich diddordeb am docyn cwt traeth blynyddol! - 03/02/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn eich gwahodd chi i gofrestru eu diddordeb i brynu tocyn blynyddol ar gyfer un o gytiau traeth enwog Ynys y Barri.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn coffau Diwrnod Cofio'r Holocost - 30/01/2020

Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg digwyddiad arbennig i goffáu'r Holocost yn yr Oriel Gelf Ganolog, y mae ynddi arddangosfa ryngweithiol o wybodaeth hanesyddol a gwaith celf ar y pwnc.