Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Ysgolion Bro Morgannwg yn disgleirio yn yr arholiadau Safon Uwch a Safon UG - 15/08/2019

Unwaith yn rhagor cynhyrchodd Bro Morgannwg berfformiad Safon Uwch gwych arall, gyda dros chwarter y myfyrwyr yn ennill y ddau radd uchaf.

 

Cyngor Bro Morgannwg yr rhagori eto yng ngwobrau'r faner werdd - 15/08/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael 10 Baner Werdd gan Cadwch Gymru'n Daclus yn dilyn perfformiad syfrdanol yng ngwobrau eleni.

 

Arddangosfa haf Clwb Camerau y Barri yn yr Oriel Gelf Ganolog - 14/08/2019

Mae oriel fawreddog Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal arddangosfa Clwb Camerâu y Barri ar hyn o bryd.

 

Dyn o Benarth yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug, colur anniogel a throseddau dilysnodi - 14/08/2019

A Penarth man has been found guilty of selling unsafe cosmetics, counterfeit goods and jewellery breaching hallmarking requirements following a Trading Standards investigation for the Vale of Glamorgan Council

 

Lansio Gwasanaethau Cofrestru Parhaol yn Llandochau - 09/08/2019

Mae Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau nawr ar gael yn barhaol yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

 

Y Dirprwy Arweinydd yn croesawu'r ymateb i newidiadau mewn ailgylchu - 09/08/2019

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg Lis Burnett wedi canmol preswylwyr am gofleidio newidiadau i gasgliadau ailgylchu ar ôl i ddegau o filoedd o fagiau a blychau glas gael eu dosbarthu o fewn dim ond ychydig o ddyddiau.

 

Parciau arobryn y Fro yn rhoi'r gorau i ddefnyddio chwynladdwyr - 09/08/2019

Cyngor Bro Morgannwg oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i roi'r gorau i ddefnyddio Glyphosate yn ei barciau.

 

Yr Oriel Gelf Ganolog yn cynnal Gwobrau Dysgu Ysbrydoli - 07/08/2019

Cynhaliodd Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg y Gwobrau Dysgu Ysbrydoli blynyddol, sy'n cydnabod llwyddiannau dysgwyr sy'n oedolion ar draws Caerdydd a'r Fro.

 

Cais i breswylwyr y Fro barhau â'u hymdrechion ailgylchu - 06/08/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno newidiadau brys i gasgliadau ailgylchu gwastraff aelwyd mewn ymgais i ddatrys problem gynyddol o ran halogi.

 

Lansio Gwyl Ffilm newydd y Fro ar gyfer yr Hydref - 05/08/2019

Bydd menter adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg yn lansio gŵyl ffilm newydd sbon ym mis Medi 2019.