Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Arweinydd y Cyngor yn datgan newid yn y Cabinet - 19/03/2019

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cynghorydd, John Thomas, wedi datgan dau newid yn ei Gabinet.

 

118,000 ar gyfer lleoliadau cymunedol ledled y Fro - 14/03/2019

Mae deuddeg lleoliad cymunedol ym Mro Morgannwg wedi derbyn cyfanswm o £118,683 gan Gronfa Grantiau Cymunedau Cryfach Cyngor Bro Morgannwg.

 

Polisi parcio newydd ar gyfer Bro Morgannwg - 14/03/2019

Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried dull rheoli parcio gwahanol

 

Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dau gampws coleg newydd yn y Fro - 14/03/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg a Choleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio ar gynigion uchelgeisiol ar gyfer dau ddatblygiad campws coleg newydd werth miliynau o bunnoedd

 

Safle datblygiad Ynys y Barri'n cael ei ddangos i fuddsoddwyr rhyngwladol yn Cannes - 14/03/2019

Mae safle datblygu Pentir Nell yn Ynys y Barri yn cael ei arddangos yn arddangosiad eiddo mwyaf y byd, MIPIM, yn Cannes yr wythnos hon (Mawrth 12-15).

 

Clodfori artistiaid benywaidd yn yr Oriel Gelf Ganolog - 13/03/2019

MAE GWAITH CELF gan fenywod o Fro Morgannwg sy'n ysbrydoliaeth yn yr Oriel Gelf Ganolog y mis hwn.

 

Cyfyngiadau cŵn newydd ddim yn cynnwys meysydd chwaraeon â marciau - 13/03/2019

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi penderfynu peidio â chynnwys meysydd chwaraeon â marciau yn y dulliau rheoli cŵn newydd ar ffurf Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus.

 

Datgelu cynlluniau cyntaf wrth benodi contractwr ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre - 12/03/2019

Mae contractwr wedi'i benodi gan Gyngor Bro Morgannwg i adeiladu Ysgol Uwchradd Pencoedtre newydd.

 

Gwaith yn dechrau ar ddatblygiad tai Brecon Court - 12/03/2019

Mae'r gwaith wedi dechrau ar broject gwerth £3.5 miliwn yn Brecon Court, y Barri, i gynyddu stoc dai Cyngor Bro Morgannwg.

 

Mae Mary Poppins, Lindysn llwglyd a dewin yn Cerdded i mewn i Lyfrgel y Barri . . - 11/03/2019

Daeth tyrfa o ddarllenwyr ifanc brwd i'r Barri yn ddiweddar, pan groesawodd digwyddiad Dydd Llyfr y Byd y llyfrgell nifer o gymeriadau diddorol i Sgwâr y Brenin.

 

Vale of Glamorgan Council budget agreed for 2019-20 - 08/03/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gosod cyllideb gwerth £226 miliwn ar gyfer y flwyddyn 2019/20.

 

Taith Fws Seiberddiogelwch Cymru - 07/03/2019

Mae'r Taith Fws Seiberddiogelwch Cymru yn dod i'r Barri ar ddydd Llun 25 Mawrth.

 

Mwy o bobl yn ymarfer yn y Fro diolch i grant cist y gymuned - 06/03/2019

Mae cyllid gwerth £68,478 wedi'i rannu rhwng clybiau a phrosiectau lleol sy'n datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer gweithgarwch corfforol ym Mro Morgannwg.

 

Ymgyrch y Cyngor i atal digartrefedd ieuenctid yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol - 06/03/2019

Mae model atal digartrefedd unigryw Cyngor Bro Morgannwg wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr "Project Digartrefedd y Flwyddyn" Gwobrau Tai'r DU.

 

Croeso cynnes i gymeradwyaeth cais cynllunio Goodsheds - 05/03/2019

Croeso cynnes i gymeradwyaeth cais cynllunio Goodsheds

 

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi datganiad cyllideb - 04/03/2019

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi datganiad cyn cyfarfod arbennig o'r cyngor ar 08 Mawrth.

 

Cyngor yn galw am ymagwedd genedlaethol at gyfyngiadau cyflymder 20MYA - 04/03/2019

Mae aelod cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth, y Cyng. Geoff Cox, wedi ysgrifennu at y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates AC.

 

Gwahodd ceisiadau am y Cynnig Gofal Plant 30 awr - 01/03/2019

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau cymryd ceisiadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 30 awr o 9am ddydd Llun.

 

Cynnwys gwasanaeth atgyfeirio cam-drin domestig y Fro ar restr fer gwobr tai yn y DU - 28/02/2019

Mae cynllun tai sy'n cynnig y cymorth priodol ar yr adeg briodol i ddioddefwyr cam-drin domestig ym Mro Morgannwg wedi cael ei roi ar restr ar gyfer gwobr genedlaethol.