Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Gwaith yn dechrau yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg - 04/10/2019

Cynhaliwyd seremoni i dorri'r dywarchen yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i nodi dechrau'r gwaith ehangu.

 

Cynllyn tabled i helpu allgau cymdeithasol a gwella llythrennedd digidol - 04/10/2019

The Vale of Glamorgan Council will be supporting the new Vale Tablet Loan Scheme, which sees Vale Library Services launch Wales' first tablet lending service for library members across the county.

 

Cynllun Gwella Windsor Road / Plassey Street - 03/10/2019

Bydd rheoli traffig ar gyfer gwaith adeiladu fel rhan o Gynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street.

 

Cerdded Milltir yn ei sgidiau hi gyda Chyngor y Fro - 02/10/2019

Gwisgodd cyflogeion Cyngor Bro Morgannwg esgidiau menywod i gwblhau taith filltir o hyd o amgylch canol dinas Caerdydd yn rhan o ymgyrch Rhuban Gwyn y DU gyfan.

 

Trigolion STAR yn dathlu eu pod cymunedol newydd - 02/10/2019

Mae pod cymunedol newydd sbon wedi'i greu yn St Luke's Avenue gan Gyngor Bro Morgannwg i grŵp o drigolion Penarth ei ddefnyddio.

 

Breuddwyd Olympaidd cydlynydd gweithgareddau Cyngor y Fro - 02/10/2019

Mae'r rhedwr Sam Gordon ar drywydd breuddwyd Olympaidd ochr yn ochr â'i waith fel Cydlynydd Gweithgareddau gyda thîm datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg.

 


September 2019


Y dreth gyngor dan drafodaeth yn ymgynghoriad y gyllideb - 30/09/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio'i ymgynghoriad ar gyllideb y flwyddyn ariannol 2020-21.

 

Cyngor yn rhoi rheolaeth o gylfeusterau bowlio i glybiau - 25/09/2019

The Vale of Glamorgan Council is preparing to hand control of bowls facilities over to the clubs that use them.

 

Ailddatblygu mawr ar y gweill yn Ysgol Uwchradd Whitmore - 25/09/2019

Mae gwaith adeiladu ysgol newydd sbon yn Ysgol Uwchradd Whitmore ar fin cychwyn fel rhan o fuddsoddiad gwerth £30.5 miliwn gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Y Cyngor yn cymeradwyo cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd Sain Nicolas - 24/09/2019

MAE Cabinet Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynlluniau i ailadeiladu ac ehangu Ysgol Gynradd Sain Nicolas mewn prosiect gwerth £4 miliwn dan y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.ogramme.

 

Ai chi fydd Hyfforddwr Chwaraeon y Fro yn y dyfodol? - 24/09/2019

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg raglen i'r rheiny rhwng 16 a 24 oed sydd â diddordeb mewn arwain neu hyfforddi chwaraeon.

 

Y Cyngor I Wahardd Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) o Lyswyrni - 24/09/2019

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymgynghori ar gyfyngiad arfaethedig o 7.5 tunnell ym mhentref Llyswyrni er mwyn atal cerbydau HGV rhag teithio drwy'r pentref.

 

Llyfrbryfed y Fro yn heidio i ddigwyddiad awdur yn Llyfrgell y Barri - 23/09/2019

Yn ddiweddar rhoddodd y llyfrgell a gaiff ei redeg gan Gyngor Bro Morgannwg groeso i'r awdur rhyngwladol poblogaidd, Amanda Prowse, y bu i'w phrofiadau bywyd ysbrydoli tua 20 o nofelau.

 

Diweddglo wyl ffilmiau yn croesawu artist colur ac ymgais i dorri record byd - 23/09/2019

Bydd gŵyl ffilmiau gyntaf Bro Morgannwg yn croesawu artist gwallt a cholur penigamp yn ogystal ag ymgais i gynnal cwis mwyaf y byd yn ôl Record Byd Guinness.

 

Gwobrwyo Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir am eu llwyddiant diweddar - 23/09/2019

Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn ddiweddar wedi cael gwobr fawr gan y Cyngor Dilysnodi Prydeinig am eu gwaith wrth adnabod ac erlyn gwerthwyr gemwaith anghyfreithlon.

 

Arlwy twristiaeth Bro Morgannwg yn tyfu eto yn 2018 - 19/09/2019

Mae ffigurau newydd wedi datgelu taw Bro Morgannwg oedd un o'r ardaloedd twristiaeth gorau yng Nghymru yn 2018.

 

Ysgolion yn y Fro sydd yn perfformio yn uchel yn cael eu cydnabod mewn seremoni gwobrwyo - 18/09/2019

Bydd Dwy ysgol ym MRO Morgannwg yn cael eu cydnabod am berfformiad ardderchog mewn seremoni cyn bo hir.

 

Menter bywn iach y Fro yn cael ei alw'n rhagorol - 17/09/2019

Galwodd mam i ferch ag anawsterau dysgu menter Couch to 5k Cyngor Bro Morgannwg yn "rhagorol", wedi iddi gofrestru ar y rhaglen.

 

Canol tref y Barri yw'r gorau yng Nghymru o ran cadw siopau cadwyn - 16/09/2019

Canol tref y Barri yw'r gorau yng Nghymru o ran cadw siopau cadwyn

 

Mesurau llymach ar drwyddedu tacsis gan Gyngor Bro Morgannwg - 06/09/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael â gyrwyr tacsis anaddas.

 

Anogir preswylwyr i adrodd am ddefnydd cerbydau oddi ar y ffordd - 04/09/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cefnogi apêl a wnaed gan Bartneriaeth Bro Ddiogelach er mwyn i breswylwyr adrodd am ddigwyddiadau o gerbydau oddi ar y ffordd yn cael eu defnyddio yn y gymuned.

 

Cyngor y Fro ywr gorau yng Nghymru unwaith eto - 04/09/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael ei enwebu'r cyngor sy'n perfformio orau yng Nghymru am y bumed flwyddyn yn olynol.