Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cyngor Bro Morgannwg yn cymryd camau i atal grwpiau mawr rhag ymgynnull yn annerbyniol mewn cyrchfannau a meysydd parcio arfordirol - 03/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymryd nifer o gamau mewn ardaloedd arfordirol yn ystod yr wythnosau diwethaf i ymateb i bandemig y coronafeirws ac amddiffyn y cyhoedd rhag lledaeniad y feirws. Fodd bynnag, wrth i'r cyfyngiadau cloi gael eu llacio mae cynnydd sylweddol o ymwelwyr wedi'i weld yn ardaloedd arfordirol Bro Morgannwg.

 


June 2020


Libraries offer 'Click and Collect' service - 30/06/2020

Vale of Glamorgan Council-run libraries are now offering a click and collect service allowing members to borrow books, audiobooks and DVDs.

 

Datganiad ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Ynys y Barri - 26/06/2020

Datganiadau gan Arweinydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor ar ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Ynys Y Barri

 

Datganiadau Aberogwr - 26/06/2020

Datganiadau gan Neil Moore, Arweinydd y Cyngor a Rob Thomas, Rheolwr gyfarwyddwr

 

Cyngor Bro Morgannwg yn helpu i oleuo'r ffordd at siopau'r Barri - 26/06/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi helpu i sefydlu gosodiad goleuadau newydd yn y twnnel rheilffordd rhwng Broad Street a Hood Road yn y Barri.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno mesurau diogelwch yng nghanol trefi - 24/06/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno ystod o fesurau i gadw ymwelwyr yn ddiogel wrth ymweld â chanol ein trefi

 

Cyngor Bro Morgannwg a Chyfeillion Celf Ganolog yn lansio Arddangosfa Celf yn y Cyfnod Cloi - 19/06/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg a Gwasanaeth Datblygiad y Celfyddydau ynghyd â Chyfeillion Celf Ganolog yn gwahodd pobl i gyflwyno enghreifftiau o gelf a gynhyrchwyd yn ystod cyfnod cloi y coronafeirws i ymddangos mewn arddangosfa ar-lein.

 

Celf yn y Cyfnod Cloi - Galwad Agored - 18/06/2020

Mae Rhaglen Datblygu Celfyddydau Bro Morgannwg a Chyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog yn eich gwahodd i gyflwyno'ch gwaith ar gyfer arddangosfa rithwir.

 

Datganiad gan Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg - 12/06/2020

Heddiw, rwyf wedi gofyn i swyddogion ddechrau gwaith adolygu rhagweithiol o'r holl gerfluniau a choffadwriaethau, gan gynnwys enwau strydoedd, adeiladau cyhoeddus a phlaciau, ym Mro Morgannwg

 

Ysgolion Bro Morgannwg yn elwa ar ap cwmni adeiladu - 12/06/2020

Caiff ysgolion Bro Morgannwg gyngor ar sut i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn ailagor yn ddiweddarach y mis hwn drwy ap a ddyluniwyd gan ISG Construction

 

A statement from Neil Moore, Leader of the Vale of Glamorgan Council - 10/06/2020

Fel Awdurdod, ers tro rydym wedi datgan ein gwrthwynebiad llwyr a diamwys i hiliaeth a a gwahaniaethu o unrhyw fath

 

Maer Bro Morgannwg yn coffau D-Day - 05/06/2020

Bydd Maer Bro Morgannwg, y Cynghorydd Christine Cave, yn cymryd rhan yn Ras Goffa D-Day i nodi bod 76 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers y glaniadau yn Normandi

 

Cyngor Bro Morgannwg yn annog busnesau i wneud cais am gymorth cyn y dyddiad cau - 05/06/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi annog busnesau i wneud cais am y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo cyn i amser redeg allan

 

Swyddog Lleihau Carbon yn ymuno a Thim Cymorth Argyfwng Cyngor Bro Morgannwg - 04/06/2020

Mae mwy i Swyddog Lleihau Carbon Jenifer Green na bod yn ecogyfeillgar - mae ei natur dda wedi'i sbarduno i symud i'r Tîm Cymorth Argyfwng yng Nghyngor Bro Morgannwg lle mae hi'n helpu y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ystod argyfwng y coronafeirws

 

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Pencoedtre - 02/06/2020

Aeth y Cynghorydd Lis Burnett, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Adfywio ac Addysg, i seremoni torri'r dywarchen i nodi dechrau'r gwaith ailddatblygu yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre

 

Wythnos Gofalwyr 2020 - 02/06/2020

To mark Carers Week 2020, Carers Services in the Vale of Glamorgan have gathered some resources to support carers. Some these have been developed specifically in response to the Coronavirus crisis.

 

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn canmol ymdrechion gwirfoddolwyr yn ystod pandemig coronafeirws - 01/06/2020

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore, wedi canmol gwirfoddolwyr am y cyfraniad y maent yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws